Curs Audit intern IT

Curs Auditul intern al tehnologiilor informaționale

Auditul intern al tehnologiilor informaționale

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor intern.

Bun venit pe pagina cursului Auditul intern al tehnologiilor informaționale! Acest curs îți oferă oportunitatea de a înțelege mai bine importanța auditului intern în domeniul tehnologiilor informaționale și modul în care acesta poate asigura securitatea și eficiența sistemelor și datelor. Dacă ești auditor intern în căutarea unor abordări și practici actualizate, acest curs îți oferă instrumentele necesare pentru a naviga într-un mediu în continuă schimbare.

Veți explora principiile fundamentale ale auditului intern, inclusiv identificarea riscurilor, evaluarea controalelor și elaborarea rapoartelor. Cursul acoperă, de asemenea, teme precum auditul securității sistemelor, managementul riscului cibernetic și conformitatea cu reglementările și standardele relevante. Indiferent de nivelul tău de experiență în domeniul auditului intern al tehnologiilor informaționale, acest curs îți oferă oportunitatea de a dezvolta abilități valoroase și de a crește în cariera ta. Începe astăzi și descoperă cum poți contribui la protejarea datelor și a infrastructurii IT a organizației tale.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Auditul intern al tehnologiilor informaționale?

Cursul Auditul intern al tehnologiilor informaţionale se adresează persoanelor implicate în efectuarea auditurilor interne, în implementarea şi îmbunătăţirea controlul intern managerial, persoanelor care gestionează sistemul de management al riscului în entităţi publice sau private precum şi altor persoane implicate în activităţi de control intern şi audit.

Cursul de specializare Auditul intern al tehnologiilor informaționale este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbina în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Auditul intern al tehnologiilor informaționale:

 • În urma absolvirii cursului, participanții vor fi capabili să:
  • Analizeze şi evalueze riscurile şi controalele IT;
  • Cunoască şi să aplice cadrul procedural pentru auditarea sistemelor informaţionale;
  • Cunoască şi să aplice metodele, tehnicile şi instrumentele de auditare a sistemelor informaţionale;
  • Elaboreze raportarea rezultatelor misiunii de audit în domeniul tehnologiei informaţiei.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional:

 • Aplică standardele internaționale de audit intern;
 • Aplică principiile și regulile de conduită ale Codului etic;
 • Elaborează documentația specifică desfăşurării activității de audit intern;
 • Planifică misiunea de audit intern;
 • Desfăşoară misiunea de audit intern;
 • Elaborează raportul de audit intern;
 • Raportează rezultatele activității de audit intern;
 • Evaluează eficacitatea sistemului de control intern;
 • Coordonează activitățile de audit cu alte funcții de control;
 • Analizează sistemul, structurile și procesele de guvernanță;
 • Evaluează cadrul de guvernanță corporativă;
 • Evaluează strategia și proiectele de responsabilitate socială corporativă;
 • Evaluează îndeplinirea cerințelor de raportare a indicatorilor ESG;
 • Analizează organizarea și funcționarea sistemului de control intern;
 • Evaluează adecvarea, eficiența și eficacitatea sistemului de control intern;
 • Evaluează procesul de management al riscurilor;
 • Evaluează funcționarea sistemului de management antifraudă și anticorupție;
 • Elaborează Programul de asigurare și îmbunătățire a calității;
 • Evaluează cadrul de control intern aferent tehnologiilor informatice și reziliența organizațională;
 • Analizează riscurile generate de utilizarea programelor informatice;
 • Analizează procedurile financiar contabile;
 • Evaluează activitatea financiar contabilă.

Agenda cursului Auditul intern al tehnologiilor informaționale:

Modul 1 – Cadrul Internaţional de Practici Profesionale ale auditului intern şi Cadrul legal al auditului intern

 • Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern – IPPF (Internaţional Professional Practices Framework) emis de Global IIA (The Institute of Internal Auditors – Institutul Internațional al Auditorilor Interni, USA) – prezentare generală;
 • Definiţia auditului intern şi a auditului tehnologiei informaţionale – selectarea termenilor cheie;
 • Codul de etică şi principiile fundamentale;
 • Prezentarea cerinţelor Standardelor Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern şi Legii 672/2002 republicată cu modificările ulterioare cu privire la auditul tehnologiei informaţiei;
 • Prezentarea sistemului informaţional;
 • Guvernanța IT;
 • Universul de audit al tehnologiilor informaţionale;
 • Studii de caz şi aplicaţii.

Modul 2 – Pregătirea misiunii de audit al tehnologiilor informaţionale şi intervenţia la faţa locului

 • Iniţierea auditului intern al tehnologiei informaţiei (elaborarea ordinului de misiune, declaraţiei de independenţă şi notificarea privind declanşarea misiunii se audit intern;
 • Colectarea şi prelucrarea informaţiilor;
 • Studiul preliminar (evaluarea obiectivelor, evaluarea indicatorilor de performanţă)
 • Managementul riscului şi vulnerabilităţilor
 • Analiza riscurilor;
 • Controale în tehnologia informaţională;
 • Evaluarea controlului intern ;
 • Tehnici şi metode de colectare a dovezilor de auditExemple practice;
 • Evaluarea testărilor şi formularea constatărilor;
 • Analiza problemelor şi formularea recomandărilor;
 • Gestionarea situaţiilor critice care pot apărea pe parcursul auditului;
 • Aplicaţii practice.

Modul 3 – Raportarea rezultatelor misiunii de audit al tehnologiilor informaţionale şi urmărirea recomandărilor

 • Elaborarea proiectului raportului de audit intern;
 • Reuniunea de reconciliere;
 • Generarea constatărilor de audit – identificarea, formularea şi încadrarea recomandărilor;
 • Elaborarea concluziilor de audit şi a opiniei auditorilor interni;
 • Difuzarea raportului final de audit intern;
 • Urmărirea recomandărilor.

Perioadă desfășurare curs Auditul intern al tehnologiilor informaționale:

Puteţi urma cursul Auditul Intern al Tehnologiilor Informaţionale în perioada*:

Perioadă: 06, 07, 08 și 09 noiembrie 2023, între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Programul de formare profesională se desfăşoară în sistem on-line sincron pe platforma ZOOM. Sesiunea teoretică se va desfăşura 4 zile consecutive între orele 9.30 – 17:00.

Prezentările teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exerciţii practice și seminarii). Sesiunea teoretică este urmată de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc. Prezenţă vă fi obligatorie la examinare care va avea loc după încheierea practicii şi recapitulare.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Auditul Intern al Tehnologiilor Informaţionale desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs Auditul intern al tehnologiilor informaționale:

Preţ curs online: 800 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.900 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Auditor intern (cod COR 241105) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Cursul online Auditor intern al tehnologiilor informaţionale este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Auditor intern, cod COR 241105, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Conform Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, autorizarea furnizorilor de formare profesională se realizează pentru organizarea de programe la sală și în sistem online.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!