Curs Auditor calitate

Curs Auditor calitate

Auditor în domeniul calității

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor în domeniul calității.

Bine ai venit pe pagina dedicată cursului Auditor în domeniul calitații! Acest curs este o oportunitate excelentă de a vă dezvolta expertiza în domeniul calității și de a deveni auditor certificat recunoscut la nivel profesional. Autorizat de CAFFPA, Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, acest program de formare vă oferă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a desfășura activități de audit în domeniul calității.

Indiferent dacă vă doriți să avansați în cariera sau să vă pregătiți pentru o nouă oportunitate profesională, cursul nostru vă va ghida în procesul de învățare a tehnicilor de audit, a metodelor de evaluare și a abordărilor eficiente în îmbunătățirea calității organizaționale. Veți beneficia de resurse de învățare actualizate și de instruire specializată, oferite de experți în domeniu, pentru a vă dezvolta competențele și pentru a obține recunoașterea ca auditor calificat în domeniul calității.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Auditor calitate?

Programul de formare Auditor în domeniul calității se adresează persoanelor care urmează să:

 • Proiecteze/revizuiască documentaţia şi implementeze sisteme de management al calităţii conform ISO 9001:2015;
 • Efectueze audituri în domeniul calităţii, de primă parte (audit intern) şi secundă parte (audit la furnizori), în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2018.

Cursul de specializare Auditor în domeniul calităţii este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbina în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Auditor calitate:

 • Cunosterea principiilor, tehnicilor şi instrumentelor de audit şi dobândirea competenţelor de a conduce şi organiza procesul de audit în domeniul calităţii (conform ISO 19011);
 • Dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilitaţilor de efectuare a auditurilor interne şi de secundă parte ale sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor ISO 9001:2015;
 • Dobândirea şi demonstrarea competenţelor de raportare a rezultatelor auditului (conform ISO 19011:2018).

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Auditor în domeniul calitații:

 • Modul de interacţiune al organizaţiei cu părţile interesate în domeniul calităţii;
 • Dezvoltarea şi actualizarea documentaţiei referitoare la sistemul de management al calităţii (ISO 9001:2015);
 • Managementul calităţii (seria 9000) şi principiile auditului sistemelor de management;
 • Derularea etapelor specifice procesului de audit al calităţii;
 • Întocmirea documentaţiei specifice procesului de audit, căutare informaţii (internet/intranet);
 • Managementul riscurilor;
 • Tehnici de comunicare şi de obţinere a informaţiilor specifice procesului de audit;
 • Comunicare consecventă şi eficace în situaţii dificile;
 • Analiza de capacitate, gestionarea echipei şi lucrul în echipa de audit;
 • Coordonarea echipei de audit;
 • Analizarea şi aprecierea conformităţii sistemului de management al calităţii pentru succesul susţinut al organizaţiei (ISO 9004:2009);
 • Evaluarea gradului de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii şi pentru asigurarea calităţii (auditul calităţii);
 • Creşterea valorii auditului;
 • Asigurarea calităţii în activitatea auditorului.

Tematica programului de formare:

 • Structura şi conţinutul standardelor din seria ISO 9000, terminologia caracteristică sistemelor de management al calităţii şi auditului acestor sisteme;
 • Implementarea sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001:2015;
 • Principiile auditului în conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de management – ISO 19011:2018;
 • Planificarea, realizarea, controlul şi luarea măsurilor de îmbunătăţire (PDCA) în procesul de audit: întocmirea programului şi planului de audit, pregătirea documentelor pentru efectuarea auditului,efectuarea auditului şi întocmirea raportului de audit, monitorizarea programului de audit şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a acestuia;
 • Audituri orientate pe procese;
 • Tehnici şi instrumente de lucru ale auditorului (eşantionarea la faţa locului, obţinerea şi evaluarea dovezilor de audit, raportarea concluziilor);
 • Gestionarea situaţiilor de audit;
 • Aplicaţii practice.

Agenda cursului Auditor calitate:

Ziua 1 – Prezentare ISO 9000 și abordare bazată pe procese

 • Deschiderea cursului: prezentarea participanţilor, testarea orală a competenţelor şi deprinderilor de bază ale participanţilor, prezentarea standardului ocupaţional şi a competenţelor obţinute după finalizarea programului de formare;
 • Obiectivele şi programul cursului;
 • Prezentare seriei de standarde ISO 9000 (domeniul de aplicare, termeni şi definiţii);
 • Prezentarea principiilor managementului calităţii;
 • Abordarea pe bază de proces;
 • Contextul organizaţiei;
 • Exemple practice.

Ziua 2 – Auditarea proceselor de management, de realizare și suport

 • Prezentarea cerinţelor standardului ISO 9001:2015;
 • Procesele de management – auditare – Studii de caz;
 • Auditarea proceselor suport – Studii de caz;
 • Auditarea proceselor de realizare – Studii ce caz;
 • Procesele de evaluare a performanţei – Studii de caz;
 • Îmbunătăţirea performanţei – auditare – Studii de caz.

Ziua 3 – Programul de audit, planul de audit și metode/instrumente de colectare a dovezilor de audit

 • Auditul conform ISO 19011:2018: termeni şi definiţii, tipuri de audit, principii de auditare;
 • Conducerea unui program de audit: responsabilităţi pentru derularea etapelor ciclului PDCA;
 • Întocmirea unui program de auditAplicaţii practice;
 • Întocmirea planului de auditAplicaţii practice;
 • Întocmirea documentelor de audit (chestionare, fişe, liste de verificare) – Aplicaţii practice;
 • Tehnici şi metode de colectare a dovezilor de auditExemple practice.

Ziua 4 – Raportul de audit

 • Generarea constatărilor de audit – identificarea, formularea şi încadrarea neconformităţilor – Aplicaţii practice;
 • Elaborarea concluziilor de audit. Raportul de audit, raportul de neconformitate şi raportul de acţiuni corective – Aplicaţii practice;
 • Urmărirea acţiunilor stabilite în urma auditului;
 • Gestionarea situaţiilor critice care pot apărea pe parcursul auditului.- Exemple practice;
 • Competenţele auditorilor: dobândire şi menţinere;
 • Discuţii libere.

Perioadă desfășurare curs Auditor calitate:

Puteţi urma cursul Auditor în domeniul calităţii în sistem online sincron în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 17, 18, 19 și 20 iunie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 15, 16, 17 și 18 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar în vederea susţinerii examenului de absolvire. La fiecare sesiune se vor adăuga 3 săptămâni în care se vor îmbina teoria şi practica individuală/la locul de muncă/la domiciliu/la sală, pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispoziţia cursanţilor atât prin intermediul consultaţiilor la sală conform unui program stabilit, cât şi prin consultaţii individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Auditor în domeniul calităţii desfăşurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează şi se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al Ministrului educaţiei nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Derularea examenului de absolvire se desfăşoară la sală sau în format de videoconferinţă, după caz.

Preț curs Auditor în domeniul calității:

Preţ curs online: 850 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.230 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) aplicabilă numai persoanelor care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Auditor în domeniul calităţii (cod COR 214130) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Auditor în domeniul calității, cod COR 214130, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!