Înscriere

Îți mulțumim că ai ales să te înscrii la cursurile noastre! Pentru a finaliza procesul de înscriere, te rugăm să urmezi pașii de mai jos

Descarcă

formularul

  • Poți descărca formularul de înscriere în format PDF făcând clic aici: (Formular). Asigură-te că ai instalat un program compatibil pentru a deschide fișierele PDF, cum ar fi Adobe Reader.

Completează formularul

  • Te rugăm să completezi cu atenție toate câmpurile din formularul de înscriere. Asigură-te că furnizezi informațiile corecte și complete, deoarece acestea vor fi utilizate pentru procesul de înregistrare.

Transmiterea formularului

  • După ce ai completat formularul de înscriere, te rugăm să-l trimiți pe adresa de e-mail office@cursuriautorizate.ro
  • Asigură-te că atașezi formularul completat la mesajul tău.

După ce primim formularul tău de înscriere, îl vom procesa în cel mai scurt timp posibil. Vei primi o confirmare a primirii formularului telefonic sau prin e-mail. Te asigurăm că, odată confirmată primirea formularului de înscriere, locul tău în grupa de curs este rezervat.

Pentru a avea o înregistrare completă și în conformitate cu prevederile legale, este esențial să citiți în prealabil termenii și condițiile de participare la curs.

Termeni şi condiții de participare la cursuri:

Condiţiile următoare stabilesc relaţia contractuală între cursanţi sau entitatea plătitoare (după caz) şi SC Top Quality Management SRL în calitate de furnizor de formare profesională autorizat de către CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor. Alte condiţii şi angajamente se pot stabili numai cu acordul scris al Top Quality Management SRL.

1) Pentru a avea un loc asigurat la cursul solicitat, este necesar să completați corect formularul de înscriere și să îl transmiteți la una din adresele de email: office@cursuriautorizate.ro sau office@topquality.ro cu cel târziu 3 (trei) zile înainte de începerea programului de formare.

2) Dupa primirea formularului de inscriere se va emite de către Top Quality Management factura proformă/fiscală pentru achitarea contravalorii cursului. Contravaloarea cursului trebuie achitată integral înainte de începerea acestuia. Validarea înscrierii se consideră a fi efectuată din momentul recepţionării de către Top Quality Managment a documentelor ce dovedesc achitarea contravalorii cursului.

3) Grupele se formează în ordinea confirmării înscrierii participanţilor şi în limita locurilor disponibile (maxim 24 cursanţi).

4) În situaţia în care numărul de persoane înscrise la curs este mai mic de 10 sau din cauza unei forţe majore, programul de formare nu se va organiza, acesta urmeaza sa fie reprogramat. Situaţia va fi adusă la cunoştinţa persoanelor înscrise, telefonic şi/sau prin e-mail, cel târziu cu 3 zile înainte de data stabilită pentru începerea cursului. În funcţie de dorinţa clientului transmisă în scris, prin e-mail, contravaloarea cursului va fi returnată sau păstrată pentru următoarea sesiune de curs.

5) Reducerile prezentate pe site, în ofertele de curs sau generale, nu se cumulează şi nici nu se pot schimba de la un curs la altul. Nu se aplică reduceri retroactiv, la cursurile finalizate sau după efectuarea înscrierii.

6) Anularea înscrierii deja efectuate cu rambursarea sumelor virate se poate face cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Se iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă. În acest caz, un comision de procesare în valoare de 50 lei va fi reţinut din contravaloarea cursului.

7) În cazul în care persoana nominalizată pentru participarea la curs nu se poate prezenta, aceasta poate desemna un înlocuitor cu minimum 24 ore înainte de începerea cursului. Nominalizarea se va face în scris şi nu implică plăţi suplimentare.

8) Anularea participării la curs după începerea acestuia duce la pierderea integrală a taxei de curs.

9) În situaţia în care cursantul nu poate participa la examenul de absolvire aferent programului de formare la care s-a înscris, are posibilitatea de a solicita, în scris, amânarea examenului cu următoarea serie de cursanţi. Taxa de examinare este valabilă 6 luni de la data de finalizarea a programului de formare, în perioada valabilităţii autorizaţiei de curs. În cazul în care participantul solicită prezentarea la examinare după cele 6 luni, va avea obligaţia achitării unei taxe suplimentare de 100 lei. Anularea de către cursant a participării la examinare după finalizarea cursului nu duce la restituirea contravalorii taxei de examinare.

10) Obligațiile părților

A) Top Quality Management se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale şi tehnice necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
e) să asigure eliberarea Certificatului de absolvire în termen de 30 zile lucratoare de la data examinării, în mod gratuit timp de 12 luni de la data notificării efectuate prin e-mail, la adresa de contact pusă la dispoziţie de către beneficiar. După depăşirea termenului de 12 luni, beneficiarul va suporta o taxă suplimentară de eliberare a certificatului de 10 lei/lună sau 100 lei/an. Certificatului de absolvire se eliberează personal către titularul beneficiar al cursului de formare profesională sau pe bază de împuternicire.
f) anterior datei de eliberare a certificatului de absolvire a cursului, la solicitarea beneficiarului, să elibereze acestuia adeverinţă de absolvire a cursului care este valabilă până la data eliberării certificatului de absolvire;
g) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.
i) să respecte prevederile aplicabile ale Regulamentului UE 2016/679.

B) Beneficiarul de formare profesională se obligă:
a) să achite contravaloarea cursului în termenul de plata convenit, care va fi stipulat pe factura proformă sau fiscală emisă de furnizor;
b) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă conform programului de curs afişat. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
c) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
d) să respecte normele privind protecţia muncii;
e) să nu înregistreze cu niciun fel de mijloc (audio, video, etc) desfăşurarea programelor de formare, Top Quality Management deţinând marcă înregistrată.
f) să prezinte actele care atestă identitatea, studiile efectuate şi adeverinţe (după caz), înainte de începerea cursului;
g) să respecte formatorii, colegii de curs şi personalul salariat al furnizorului de formare profesională. Comportamentul şi/sau atitudinea neadecvată procesului de formare profesională şi relaţionării cu furnizorul duc la exmatricularea beneficiarului fără drept de recuperare a contravalorii cursului;
h) sub sancţiunea prevăzută de legile în vigoare, să nu divulge sau să distribuie în mod intenţionat şi cu rea voinţă orice fel de material pe care l-a primit online, fie înregistrare, fie sub formă de document;
i) să respecte prevederile aplicabile ale Regulamentului UE 2016/679.

11) Având în vedere faptul că formularele de certificate de absolvire sunt eliberate de CAFFPA Municipiul Bucureşti, Top Quality Management nu se face răspunzătoare de orice întârziere în scrierea şi eliberarea acestora, cauzată de lipsa imprimatelor tipizate.

12) În cazul pierderii certificatului de absolvire, conform legislaţiei în vigoare, duplicatul se eliberează o singură dată. Titularul certificatului de absolvire trebuie, conform art.34 din Ordinul 501/5253 din octombrie 2003, să publice anunţul pierderii, în Monitorul Oficial al Romaniei, acesta conţinând următoarele date:

  • denumirea actului de studii;
  • numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele titularului;
  • anul finalizării studiilor;
  • seria şi numărul certificatului, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii;
  • denumirea furnizorului de formare profesioanală.

După publicarea anunţului, titularul certificatului de absolvire se va prezenta la sediul Top Quality Management cu anunţul din Monitorul Oficial şi va depune o cerere de eliberare a duplicatului.
Pentru eliberarea duplicatului certificatului de absolvire emis de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, se va percepe o taxa de 210 lei, la care se adauga TVA.
Pentru eliberarea duplicatului certificatului de absolvire/participare emis de catre Top Quality Management, se va percepe o taxa de 120 lei, la care se adauga TVA.

13) Top Quality Management nu se face răspunzătoare pentru situațiile în care examenele pot suferi amânări din cauza neîntrunirii Comisiilor de Autorizare ale Secretariatului Tehnic din cadrul CAFFPA Municipiul București sau din cauza unor reglementări legislative.

14) Top Quality Management SRL colectează datele personale furnizate de client în Cererea de înscriere la curs în scopul înregistrării la cursurile sale de formare profesională precum şi pentru prezentarea ofertelor companiei. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Top Quality Management prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, profesie, funcție, telefon, adresă de email, data și locul nașterii, CNP, numele și prenumele părinților, semnătura, în vederea furnizării serviciilor de formare profesională. În cazul formării profesionale a adulților, aceasta este reglementată de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, consințământul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal nefiind necesar conform art. 6, pct. c, d, din Regulamentul U.E. 679/2016. Cu toate acestea, ne putem baza pe acordul dumneavoastră furnizat prin semnarea formularului de înscriere, de a vă utiliza informațiile personale în scopuri directe de marketing și publicitate, consințământul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă. Puteţi vizualiza Politica de confidenţialitate a Top Quality Management accesând link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html. Pe viitor numele, adresele şi numerele de telefon înscrise în Cererea de înscriere la cursuri ne vor permite să vă ţinem la curent cu noutăţile din activitatea noastră.

Odată cu semnarea Cererii de înscriere la curs, cursantul/organizaţia plătitoare declară că ia act, atât de conţinutul acestor termeni şi condiţii cât şi de conţinutul întregii oferte de curs. Cererea de înscriere la curs şi Termenii şi condiţiile de participare la cursuri constituie contractul de instruire încheiat între părţi.

Dacă ai nevoie de asistență sau întâmpini dificultăți în procesul de înscriere, nu ezita să ne contactezi la numărul de telefon 0733822020 sau prin e-mail la adresa office@cursuriautorizate.ro. Echipa noastră este aici pentru a te ajuta și pentru a răspunde întrebărilor tale.

Îți mulțumim încă o dată pentru alegerea cursurilor noastre autorizate și suntem nerăbdători să începem această călătorie de învățare împreună!

Echipa Top Quality Management