Curs Auditor de mediu

Curs Auditor de mediu

Auditor intern de mediu

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor de mediu.

Bine ai venit pe pagina cursului Auditor intern de mediu! Acest program de formare este conceput pentru cei interesați să devină auditori calificați în domeniul sistemului de management al mediului. Dacă doriți să înțelegeți și să evaluați eficacitatea unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardele din seria ISO 14001, acesta este cursul potrivit pentru dumneavoastră.

Veți descoperi rolul auditorului de mediu în evaluarea și îmbunătățirea performanței sistemelor de management de mediu. Prin studii de caz și exerciții practice, veți dobândi competențele necesare pentru a evalua și raporta conformitatea cu cerințele standardului ISO 14001:2015 și pentru a oferi recomandări de îmbunătățire.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Auditor intern de mediu?

Cursul Auditor intern de mediu se adresează celor care doresc o îmbunătăţire a formării profesionale ca de exemplu: Manageri ai proceselor sistemului de mediu, Manageri Generali, Reprezentanţi ai managementului de mediu, persoanelor care lucrează în domeniul mediului, persoanelor care se ocupă cu auditul intern al organizaţiilor, persoanelor care doresc o carieră în domeniul Auditului de mediu.

Programul de formare profesională Auditor intern de mediu este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Auditor intern de mediu:

 • Capabilitatea de identificare şi evaluare a aspectelor tehnice şi de mediu ale activităţii firmelor în care lucrează;
 • Înţelegerea principiilor privind sistemele de management al mediului;
 • Formarea competenţelor generale privind planificarea şi organizarea unui audit (conform ISO 19011:2018);
 • Formarea competenţelor în domeniul conducerii, realizării şi raportării rezultatelor unui audit de mediu (conform ISO 19011:2018).

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Auditor de mediu:

 • Asigurarea conformității cu legislația de mediu;
 • Asigurarea conformității cu standarde naționale și internaționale de calitate/mediu;
 • Aplicarea liniilor directoare privind organizarea întreprinderii;
 • Evaluarea documentației Sistemului de Management de Mediu specifică procesului de audit;
 • Evaluarea procedurilor de protecția mediului și de Sistem de Management de Mediu din punct de vedere a respectării cerințelor;
 • Elaborarea Planului și a Programului de audit;
 • Aplicarea tehnicilor de audit de mediu;
 • Aplicarea diverselor tipuri de audit de mediu;
 • Realizarea auditului de mediu;
 • Efectuarea analizei informațiilor documentate;
 • Verificarea conformității;
 • Înregistrarea datelor;
 • Elaborarea raportului de audit;
 • Urmărirea aplicării măsurilor de îmbunătățire continuă;
 • Asigurarea pregătirii personalului organizației cu privire la Sistemul de Management de Mediu;
 • Pregătirea reprezentărilor vizuale ale informațiilor;
 • Pregătirea continuă în domeniul auditurilor;
 • Actualizarea cunoștințelor profesionale.

Tematica programului de formare:

 • Cadrul legislativ şi de organizare actuală în domeniul protecţiei mediului;
 • Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
 • Terminologia caracteristică sistemului de management de mediu;
 • Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare;
 • Structura şi conţinutul standardului ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
 • Realizarea auditurilor interne de mediu : pregătirea auditului, întrebări de audit, liste de verificare, analiza preliminară, raportul de audit;
 • Audituri orientate pe procese;
 • Tehnici de comunicare;
 • Aplicaţii practice.

Agenda cursului Auditor intern de mediu:

Ziua 1 – Prezentarea cerințelor standardului ISO 14001:2015

 • Reglementări europene şi naţionale în domeniul protecţiei mediului. Alte cerinţe cerinţe de reglementare în domeniul protejării mediului înconjurător (autorizaţii/ autorizaţii integrate/acorduri de mediu, declartii de conformare etc.);
 • Standardele referentaile pentru sistemul de management de mediu; Prezentarea familiei de standarde internaţional ISO 14000;
 • Modul de organizare şi analiza contextului şi a părţilor interesate ale organizaţiei care implementează sistemul de management de mediu;
 • Leadership-ul organizaţiei, planificarea strategică a protecţiei mediului şi stabilirea responsabilităţilor şi autorităţilor în sistemul de management de mediu;
 • Documentarea sistemului de management de mediu, în conformitate cu standardele de referinţă şi cu cerinţele legale şi de reglementare;
 • Planificarea proceselor în sistemul de management de mediu. Riscurile şi oportunităţile asociate obiectivelor de mediu şi acţiunile preventive pentru gestionarea acestora;
 • Studii de caz: situaţii de audit, exemple de aplicare a cerinţelor standardului ISO 14001.

Ziua 2 – Prezentarea cerințelor standardului ISO 14001:2015

 • Procesele şi resursele suport necesare operării în conformitate cu cerinţele de mediu;
 • Operarea în sistemul de management de mediu. Planificarea operaţională şi controlul aspectelor de mediu şi pregătirea pentru acţionarea în caz de urgenţă;
 • Evaluarea performanţei de mediu a proceselor organizaţiei;
 • Îmbunătăţirea performanţei de mediu cu ajutorul instrumentelor sistemului de management de mediu: acţiunea corectivă şi acţiunea preventivă;
 • Studii de caz: situaţii de audit, exemple de aplicare a cerinţelor standardului ISO 14001.

Ziua 3 – Prezentarea proceselor de audit conform ISO 19011:2018

 • Terminologia caracteristică procesului de audit;
 • Principii de auditare a unui sistem de management de mediu;
 • Conducerea unui program de audit: elaborarea, coordonarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea programului de audit;
 • Implementarea programului de audit prin desfăşurarea auditurilor individuale: stabilirea rolurilor, pregătirea documentelor de audit, auditul la faţa locului, colectarea dovezilor şi formularea constatărilor de audit;
 • Stabilirea corecţiilor şi acţiunilor corective pentru neconformităţile identificate în audit;
 • Întocmirea şi difuzarea raportului de audit;
 • Urmărirea acţiunilor corective de către auditor;
 • Aplicaţii: exemple practice pentru întocmirea documentelor de audit (program de audit, plan de audit, lista de verificare, raport de audit, rapoarte de neconformitate şi rapoarte de acţiuni corective).

Ziua 4 – Metode și tehnici utilizate în audit

 • Competenţa auditorilor: competenţe generale şi competenţe specifice;
 • Tehnici şi metode utilizate în audit;
 • Comunicarea în audit. Realizarea interviurilor;
 • Eşantionarea şi verificarea informaţiilor;
 • Comportamentul auditorului şi gestionarea situaţiilor critice;
 • Îmbunătăţirea tehnicilor personale de audit;
 • Aplicaţii: exemple practice, discuţii, analizarea situaţiilor de audit.

Perioadă desfășurare curs Auditor intern de mediu:

Puteţi urma cursul Auditor intern de mediu, desfășurat în sistem online – sincron, în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 29, 30, 31 iulie și 01 august 2024, între orele 9:30 – 17:00
Sesiunea 2: 26, 27, 28 și 29 august 2024, între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM. Modulele de curs sunt urmate de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţă). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Auditor intern de mediu desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Derularea examenului de absolvire se desfășoară în format de videoconferință.

Preț curs Auditor intern de mediu:

Preţ curs online: 900 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.680 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Auditor de mediu (cod COR 213311) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul de formare Auditor intern de mediu este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor pentru ocupaţia Auditor de mediu, cod COR nou 213311, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!