Curs Auditor intern – smi

Auditor intern sistem de management integrat

Auditor intern sistem de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Auditor în domeniul calității.

Bun venit pe pagina cursului Auditor intern sistem de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001! Aici veți avea oportunitatea de a învăța despre cerințele celor trei standarde esențiale pentru calitate, mediu și sănătate și siguranță ocupațională și de a vă dezvolta competențele ca auditor intern în domeniul sistemelor integrate de management.

Acest curs vă va oferi cunoștințele necesare pentru a înțelege cerințele fiecărui standard și modul în care acestea pot fi implementate și integrate într-un sistem eficient de management. Veți explora conceptele cheie, veți învăța despre metodele de auditare și evaluare a conformității, precum și despre modul în care să identificați și să remediați neconformitățile. Echipa noastră de lectori cu experiență vă va oferi suportul necesar pe parcursul cursului, astfel încât să puteți aplica cu succes cerințele ISO 19011:2018 în cadrul organizației dumneavoastră.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Auditor intern sistem de management integrat?

Programul de formare Auditor intern sistem de management integrat se adresează persoanelor care urmează să:

 • Proiecteze/revizuiască documentaţia şi implementeze sisteme de management integrate conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2023;
 • Efectueze audituri interne în domeniul calităţii, de mediu şi ale sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform standardului ISO 19011:2018;
 • Efectueze misiuni de audit conform Standardelelor internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de CAFR;
 • Efectueze misiuni de audit intern în sectorul public conform cerinţelor Legii 672/2002 şi HG 1086/2013;
 • Efectueze auditul sistemelor integrate ale proiectelor cofinanţate din fonduri europene.

Cursul Auditor intern sistem de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbină în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Auditor intern sistem de management integrat:

 • Cunoaşterea principiilor, tehnicilor şi instrumentelor de audit precum şi dobândirea competenţelor de a conduce şi organiza procesul de audit al sistemelor de management integrate în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 19011:2018;
 • Dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor de efectuare a auditului intern al sistemelor de management integrate în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Dobândirea şi demonstrarea competenţelor de raportare a rezultatelor auditului conform ISO 19011:2018.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Auditor în domeniul calității:

 • Modul de interacţiune al organizaţiei cu părţile interesate în domeniul calităţii;
 • Dezvoltarea şi actualizarea documentaţiei referitoare la sistemul de management al calităţii (ISO 9001:2015);
 • Managementul calităţii (seria 9000) şi principiile auditului sistemelor de management;
 • Derularea etapelor specifice procesului de audit al calităţii;
 • Întocmirea documentaţiei specifice procesului de audit, căutare informaţii (internet/intranet);
 • Managementul riscurilor;
 • Tehnici de comunicare şi de obţinere a informaţiilor specifice procesului de audit;
 • Comunicare consecventă şi eficace în situaţii dificile;
 • Analiza de capacitate, gestionarea echipei şi lucrul în echipa de audit;
 • Coordonarea echipei de audit;
 • Analizarea şi aprecierea conformităţii sistemului de management al calităţii pentru succesul susţinut al organizaţiei (ISO 9004:2009);
 • Evaluarea gradului de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii şi pentru asigurarea calităţii (auditul calităţii);
 • Creşterea valorii auditului;
 • Asigurarea calităţii în activitatea auditorului.

Agenda cursului Auditor intern sistem de management integrat:

Ziua 1 – Principiile SMI și abordarea bazată pe procese

 • Deschiderea cursului: prezentarea participanţilor, testarea orală a competenţelor şi deprinderilor de bază ale participanţilor, prezentarea competenţelor obţinute după finalizarea programului de formare;
 • Obiectivele şi programul cursului;
 • Cadrul legislativ şi de organizare actuală în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Prezentare conceptelor sistemului de management integrat (SMI) şi a seriilor de standarde ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 (domeniul de aplicare, termeni şi definiţii);
 • Prezentarea principiilor managementului integrat, bazate pe principiile definite de managementul calităţii;
 • Conceptul de abordare pe bază de proces şi Modelul Planifică – Efectuează – Verifică – Acţionează (ciclul PDCA);
 • Gândirea pe bază de risc în sistemele de management;
 • Exemple practice.

Ziua 2 – Contextul organizației, leadership și planificare operațională

 • Contextul organizaţiei şi părţile interesate – abordarea analizelor în SMIExemple practice;
 • Leadership – Procesele de management – auditare – Studii de caz;
 • Auditarea planificării operaţionale în domeniul calităţii, protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Studii de caz;
 • Planificarea schimbărilor – Exemple;
 • Auditarea proceselor suport ale SMI: managementul resurselor umane, managementul infrastructurii, comunicarea, controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare, controlul informaţiei documentate, managementul mediului de operare – Studii ce caz.

Ziua 3 – Auditul proceselor de realizare și îmbunătățirea performanței

 • Auditarea proceselor de realizare din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de calitate (cerinţe ISO 9001, cap.8) – Studii de caz;
 • Auditarea proceselor de realizare din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de mediu (cerinţe ISO 14001, cap.8) – Studii de caz;
 • Auditarea proceselor de realizare din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă (cerinţe ISO 45001, cap.8);
 • Procesele de evaluare a performanţei în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă – auditare – Studii de caz;
 • Îmbunătăţirea performanţei – auditare – Studii de caz.

Ziua 4 – Etapele de realizare a auditului intern SMI

 • Auditul intern al SMI conform ISO 19011:2018: termeni şi definiţii, tipuri de audit, principii de auditare;
 • Conducerea unui program de audit: responsabilităţi pentru derularea etapelor ciclului PDCA;
 • Întocmirea unui program de audit – Aplicaţii practice;
 • Întocmirea planului de audit – Aplicaţii practice;
 • Întocmirea documentelor de lucru în audit (chestionare, fişe, liste de verificare) – Aplicaţii practice;
 • Tehnici şi metode de colectare a dovezilor de audit – Exemple practice.

Ziua 5 – Etapele de realizare a auditului intern SMI

 • Generarea constatărilor de audit – identificarea, formularea şi încadrarea neconformităţilor – Aplicaţii practice;
 • Elaborarea concluziilor de audit. Raportul de audit, raportul de neconformitate şi raportul de acţiuni corective – Aplicaţii practice;
 • Urmărirea acţiunilor stabilite în urma auditului;
 • Gestionarea situaţiilor critice care pot apărea pe parcursul auditului.- Exemple practice;
 • Competenţele auditorilor: dobândire şi menţinere;
 • Discuţii libere.

Perioadă desfășurare curs Auditor intern sistem de management integrat:

Puteţi urma cursul Auditor intern sistem de management integrat în sistem online sincron în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 17, 18, 19, 20 și 21 iunie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Programul de formare profesională se desfăşoară în sistem on-line sincron pe platforma ZOOM. Sesiunea teoretică se va desfăşura 5 zile consecutive între orele 9.30 – 17:30. Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar în vederea susţinerii examenului de absolvire. La sesiunea teoretică se vor adăuga 3 săptămâni în care se vor îmbina teoria şi practica individuală/la locul de muncă/la domiciliu, pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispoziţia cursanţilor prin consultaţii individuale, prin internet/e-mail, ZOOM, telefon etc..

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor. Examenul de absolvire se va desfăşura online conform procedurilor CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor şi va consta în două probe: scrisă şi practică.

Examenul de absolvire a cursului desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.
Toţi participanţii la cursul Auditor intern sistem de management integrat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vor primi, pe lângă certificatul de absolvire (opţional) eliberat de CAFFPA şi un certificat de participare emis de Top Quality Management. Certificatul Top Quality Management conţine temele abordate în cadrul cursului şi standardele studiate.

Preț curs Auditor intern sistem de management integrat:

Preţ curs online: 1.200 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.980 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) aplicabilă numai persoanelor care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Auditor în domeniul calităţii (cod COR 214130) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Auditor în domeniul calității, cod COR 214130, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!