Curs Control intern

Curs Implementarea și evaluarea sistemului de control intern

Implementarea și evaluarea sistemului de control intern

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Responsabil proces.

Bun venit pe pagina cursului Implementarea și evaluarea sistemului de control intern! Acest curs are ca obiectiv prezentarea principalelor concepte fundamentale ale Sistemului de Control Intern, împreună cu abordările specifice, începând de la definirea obiectivelor proceselor până la managementul riscurilor asociate și stabilirea evaluării controalelor eficiente. Cursanții vor dobândi o imagine de ansamblu a utilizării metodologiei COSO și a modului de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de bază ale sistemului.

Cursul furnizează exemple practice din procesul de stabilire a controalelor interne, considerate ca fiind cele mai bune practici în domeniu. Cursanții vor avea oportunitatea de a-și exersa cunoștințele și abilitățile în organizarea unei misiuni de auto-evaluare a Sistemului de Control Intern, identificarea deficiențelor/problemele, formularea recomandărilor și prezentarea concluziilor.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Implementarea și evaluarea sistemului de control intern?

Cursul Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern se adresează personalului cu atribuţii în domeniile: managementului, controlului intern, auditului intern, precum şi oricărei persoane interesată în implementarea unui Sistem de Control Intern eficient în cadrul companiei/instituţiei din care face parte.

Obiectivele cursului Implementarea și evaluarea sistemului de control intern:

 • Înţelegerea rolului funcţiunii de control intern în cadrul unei companii;
 • Parcurgerea şi aprofundarea unor noţiuni de bază ale controlului intern;
 • Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul stabilirii şi evaluării controlului intern;
 • Înţelegerea avantajelor aplicării metodologiei de control intern (COSO);
 • Înţelegerea sistemului de management al riscului şi căile de diminuare a riscurilor;
 • Înţelegerea principalelor noţiuni şi controale privind antifrauda;
 • Încurajarea şi responsabilizarea angajaţilor în activităţile pe care le desfăşoară, prin includerea şi dezvoltarea procesului de autoevaluare a controalelor.

La sfârşitul cursului „Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern” participanţii vor dobândi competenţele necesare derulării unor activităţi/procese de control intern eficiente şi adecvate organizaţiei din care fac parte.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Responsabil proces:

 • Dezvoltarea personală continuă;
 • Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă;
 • Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii;
 • Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare;
 • Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control;
 • Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor;
 • Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor;
 • Îmbunătăţirea performanţelor procesului.

Agenda cursului Implementarea și evaluarea sistemului de control intern:

Modul 1 – Sistemul de management abordat prin procese

 • Stabilirea obiectivelor şi ţintelor;
 • Definirea procesului;
 • Abordarea compartimentală vs. Abordarea procesuală;
 • Clasificarea şi identificarea proceselor.

Modul 2 – Sistemul de management al riscurilor – COSO ERM

 • Definirea riscului;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea riscurilor;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Toleranţa la risc;
 • Răspunsul la risc – Controlul riscurilor;
 • Monitorizarea implementării măsurilor de control;
 • Revizuirea riscurilor;
 • Exemple, teste.

Modul 3 – Conceptul de control intern managerial conform cadrului COSO

 • Definirea controlului intern;
 • Controlul intern ca funcţie managerială;
 • Caracteristicile şi principiile controlului intern;
 • Obiectivele controlului intern;
 • Componentele controlului intern;
 • Structura organizatorică necesară implementării sistemului de control intern managerial;
 • Documente specifice sistemului de control intern managerial;
 • Instrumentele necesare implementării sistemului de control intern managerial.

Modul 4 – Cerințele sistemului de control intern managerial conform cadrului COSO

 • Mediul de control;
 • Managementul riscului şi performanţă;
 • Activităţile de control;
 • Informarea şi comunicarea;
 • Evaluare şi audit;
 • Sfaturi practice şi studii de caz.

Modul 5 – Documentarea și implementarea cerințelor sistemului de control intern managerial conform cadrului COSO

 • Stabilirea grupurilor de lucru;
 • Stabilirea obiectivelor generale şi specifice;
 • Stabilirea activităţilor şi procedurilor necesare atingerii obiectivelor;
 • Identificarea riscurilor şi disfuncţionalităţilor;
 • Stabilirea modalităţilor de dezvoltare a SCIM;
 • Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaţii şi a proceselor;
 • Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor;
 • Elaborarea procedurilor;
 • Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul SCIM;
 • Autoevaluarea stadiului implementării SCIM.

Perioadă desfășurare curs Implementarea și evaluarea sistemului de control intern:

Puteţi urma cursul Implementarea sistemului de control intern în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 25, 26 și 27 martie 2024, între orele 9:30 – 17:00
Sesiunea 2: 15, 16 și 17 aprilie 2024, între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Cursul Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern se încheie cu activitate practică individuală (la locul de muncă) pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului. Lectorul va fi la dispoziţia cursanţilor atât prin intermediul consultaţiilor la sală conform unui program stabilit (după caz) cât şi prin consultaţii individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern desfăşurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează şi se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al Ministrului educaţiei nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfăşoară la sală sau în format de videoconferinţă, după caz.

Preț curs Implementarea și evaluarea sistemului de control intern:

Preţ curs online: 730 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.040 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplică TVA) – aplicabilă numai persoanelor care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Responsabil proces, cod COR 242104 recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Responsabil proces, cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!