Curs KPI Indicatori de performanță

Curs Managementul performaței - KPI indicatori cheie de performanță

Curs Managementul performanței – KPI Indicatori cheie de performanță

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Responsabil proces.

Bun venit pe pagina cursului Managementul performanței – KPI Indicatori cheie de performanță! Acest curs își propune să ofere participanților atât cunoștințele teoretice, cât și competențele practice necesare pentru lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță (KPI), astfel încât să poată demara un proiect de implementare a sistemului KPI în organizație sau să revizuiască indicatorii existenți.

Sistemul KPI este esențial pentru orice organizație. Dacă acesta este inadecvat, comportamentele și rezultatele pot deveni contraproductive, atrăgând numeroase plângeri din partea clienților. Scopul oricărei organizații este de a avea un număr redus de plângeri/reclamații generate de nesatisfacerea sau satisfacerea necorespunzătoare a cerințelor clienților.

Sistemul KPI sprijină corelarea activităților angajaților cu strategia de dezvoltare a companiei. Prin urmare, este important ca sistemul KPI să fie nu doar cunoscut și implementat la nivel formal, ci și adaptat la specificul fiecărei firme, pentru a obține rezultate cât mai bune.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul KPI Indicatori de performanță?

Programul de formare poate fi urmat de toţi cei ale căror obiective reprezintă atingerea scopurilor organizaţionale prin îmbunătăţirea activităţilor derulate, adresându-se în special:

 • Managerilor de la toate nivelurile;
 • Membrilor Comisiei de monitorizare a SCIM din entităţile publice;
 • Persoanelor care sunt implicate în implementarea şi funcţionarea sistemelor de management şi control intern managerial;
 • Auditorilor interni şi de terţă parte;
 • Tuturor persoanelor care au rol în implementarea, măsurarea şi monitorizarea performanţei în organizaţie.

Obiectivele cursului KPI Indicatori de performanță:

 • Înţelegerea noilor termeni şi noţiuni din domeniul managementului performanţei;
 • Identificarea şi selecţia Indicatorilor Cheie de Performanţă (KPI);
 • Înţelegerea conceptelor utilizate în managementul KPI şi a modalităţilor de lucru cu acestea;
 • Recunoaşterea modalităţilor de maximizare a rezultatelor generate de managementul performanţei;
 • Dezvoltarea şi promovarea bunelor practici în activarea, raportarea şi vizualizarea KPI;
 • Utilizarea instrumentelor de măsurare KPI;
 • Înţelegerea şi realizarea unei hărţi cu KPI;
 • Cunoaşterea aprofundată, prin aplicarea practică a implementării instrumentelor specifice managementului performanţei;
 • Utilizarea KPI pentru monitorizarea atingerii obiectivelor organizaţionale;
 • Dezvoltarea abilităţilor în managementul performanţei şi a capabilităţilor în lucrul cu indicatorii de performanţă KPI.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Responsabil proces:

 • Dezvoltarea personală continuă;
 • Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă;
 • Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii;
 • Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare;
 • Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control;
 • Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor;
 • Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor;
 • Îmbunătăţirea performanţelor procesului.

Agenda cursului KPI Indicatori de performanță:

Modul 1 – Planificarea strategică organizațională

 • Specificaţii ale standardelor din seria ISO 9000;
 • Cerinţele Standardului 7 Monitorizarea performanţelor conform OSGG 600/2018;
 • Terminologie şi definiţii;
 • Definirea obiectivelor organizaţionale: obiective generale multianuale/strategice, obiective anuale generale şi specifice;
 • Studiu de caz privind definirea obiectivelor specifice din organizaţie;
 • Planificarea strategică multianuală şi anuală;
 • Proces: definiţie, caracteristici,resurse;
 • Managementul prin procese.

Modul 2 – Managementul performanței

 • Abordarea procesuală – definire şi avantaje;
 • Abordarea compartimentală vs. abordarea procesuală;
 • Identificarea şi tipologia proceselor din organizaţie;
 • Succesiunea proceselor din organizaţie – harta proceselor;
 • Studiu de caz privind întocmirea hărţii proceselor din organizaţie;
 • Procesele şi obiectivele aferente acestora în organizaţie – studiu de caz individual;
 • Performanţa organizaţională;
 • Managementul performanţei – abordarea procesuală;
 • Măsurarea performanţei.

Modul 3 – Indicatori cheie de performanță

 • Indicatori cheie de performanţă – KPI – definiţie;
 • Tipuri de indicatori cheie de performanţă – KPI;
 • Identificarea indicatorilor cheie de performanţă din organizaţie – studiu de caz individual;
 • Abordarea sistemică a indicatorilor cheie de performanţă – KPI;
 • Stabilirea ţintelor corespunzătoare pentru indicatorii cheie de performanţă – KPI;
 • Studiu de caz individual: obiective – indicatori – ţinte;
 • Riscuri în abordarea sistemică a indicatorilor cheie de performanţă – KPI;
 • Monitorizarea şi evaluarea sistemului indicatorilor cheie de performanţă – KPI;
 • Auditul intern al performanţei (noţiuni de bază);
 • Aplicaţii practice individuale şi de grup.

Perioadă desfășurare curs KPI Indicatori de performanță:

Puteţi urma cursul online Managementul performanţei – KPI Indicatori cheie de performanţă în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 01, 02 și 03 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 05, 06 și 07 august 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM (teorie) sau pe Google Classroom (exerciţii practice și seminarii). Sesiunile de curs sunt urmate de 3 săptămâni de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Managementul performanţei – KPI Indicatori cheie de performanţă desfăşurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează şi se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al Ministrului educaţiei nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfăşoară la sală sau în format de videoconferinţă, după caz.

Preț curs KPI Indicatori de performanță:

Preţ curs online: 630 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Responsabil proces (cod COR 212104) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Responsabil proces, cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!