Curs Lean Manufacturing

Curs Auditor calitate

Lean Manufacturing

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Responsabil proces.

Bine ai venit pe pagina dedicată cursului Lean Manufacturing! Acest program de formare vizează prezentarea conceptelor fundamentale ale Lean Manufacturing și evidențierea aspectelor cheie pentru implementarea eficientă a acestei filosofii în cadrul organizației. Cursul explorează în detaliu principiile Lean, oferind o înțelegere aprofundată a modului în care acestea pot contribui la eficiența proceselor, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității într-un mediu de producție.

Pe parcursul cursului, veți explora metodele practice de eliminare a risipei, valorificare a fluxului de lucru și asigurare a calității, urmărind astfel să atingeți obiectivele de organizaționale într-un mod optimizat. Tematica include concepte precum 5S, Kanban, Kaizen și Value Stream Mapping, oferindu-vă un set solid de instrumente și tehnici Lean.

În contextul unui mediu de afaceri în continuă schimbare, acest curs vă va ghida în înțelegerea modului în care Lean Manufacturing poate servi drept răspuns la provocările și oportunitățile din domeniul de activitate in care activați. În plus, se vor explora aspecte practice ale implementării Lean în diverse sectoare, consolidând astfel cunoștințele dobândite. Prin participarea la acest curs, veți fi pregătiți să aduceți îmbunătățiri semnificative în procesele organizației dumneavoastră, aliniindu-le cu principiile eficienței și calității specifice filosofiei Lean Manufacturing.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Lean Manufacturing?

Cursul Lean Manufacturing se adresează unei game variate de profesioniști și lideri din diverse domenii care doresc să își îmbunătățească competențele în managementul operațional și să implementeze principiile Lean în organizațiile lor. Acest curs este recomandat companiilor care au deja implementate cerințele standardului ISO 9001:2015, oferindu-le oportunitatea de a integra eficient principiile Lean în sistemul existent de management al calității. Publicul țintă este alcătuit din următoarele categorii de participanți:

 • Manageri și lideri executivi;
 • Antreprenori și administratori microintreprinderi si IMM;
 • Ingineri din domeniul producției și proiectării;
 • Specialiști în domeniul calității (manageri, auditori, consultanți, controlori);
 • Lideri de echipă și supervizori;
 • Personal implicat în activități direct productive;
 • Profesioniști în domeniul Logistică și Aprovizionare;
 • Manageri de proiect;
 • Consultanți în management și îmbunătățire continuă.

Prin adresarea acestor categorii de profesioniști, cursul Lean Management oferă un spectru divers de cunoștințe și abilități care pot fi adaptate la nevoile specifice ale fiecărui participant și ale organizației în care activează.

Obiectivele cursului Lean Manufacturing:

 • Înțelegerea principiilor fundamentale ale Lean Manufacturing și a filosofiei care stă la baza acestei abordări;
 • Dezvoltarea abilităților necesare pentru implementarea practică a instrumentelor și tehnicilor Lean, precum 5S, Kanban și Value Stream Mapping;
 • Recunoașterea și eliminarea risipei în procese, îmbunătățirea eficienței și optimizarea fluxului de lucru în cadrul organizației;
 • Formarea unei culturi organizaționale orientate către Lean, promovând implicarea și schimbarea mentalității angajaților;
 • Dezvoltarea abilităților pentru implementarea Kaizen și gestionarea activităților de îmbunătățire continuă în cadrul organizației;
 • Alegerea, colectarea și analiza KPI-urilor relevante pentru evaluarea performanței organizației și ghidarea îmbunătățirilor continue;
 • Adaptarea principiilor Lean în sectoare precum serviciile și lanțul de aprovizionare, cu accent pe colaborarea eficientă și optimizarea întregului sistem;
 • Familiarizarea cu originile și evoluția JIT, precum și alinierea principiilor Just in Time cu cele ale Lean Manufacturing;
 • Aplicarea conceptelor Just in Time pentru sincronizarea fluxului de lucru, reducerea stocurilor și îmbunătățirea calității, adaptându-le la cerințele specificului organizațional;
 • Dezvoltarea capacității de gestionare a schimbărilor în cadrul organizației, cu accent pe promovarea unei culturi Lean și implementarea eficientă a practicilor Lean;
 • Capacitatea de a evalua și de a prezenta impactul implementărilor Lean în cadrul organizației, evidențiind beneficiile și lecțiile învățate.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Manager îmbunătățire procese:

 • Coordonează o echipă;
 • Ține legătura cu managerii;
 • Gestionează resurse;
 • Motivează angajații;
 • Stabilește obiective de asigurare a calității;
 • Identifică acțiuni de îmbunătățire;
 • Definește standarde organizaționale;
 • Gestionează acțiuni corective;
 • Oferă consultanță cu privire la îmbunătățirile în materie de eficiență;
 • Gestionează obiectivele pe termen mediu;
 • Identifică îmbunătățiri ale proceselor;
 • Analizează procesele de afaceri;
 • Analizează procesele de producție în vederea îmbunătățirii;
 • Evaluează calitatea serviciilor;
 • Analizează factoii interni ai societăților;
 • Conduce optimizarea proceselor;
 • Aplică managementul schimbării.

Agenda cursului Lean Manufacturing:

Cursul este interactiv, noțiunile teoretice fiind completate cu activități practice, studii de caz relevante și discuții pentru a asigura o înțelegere profundă și aplicarea practică a conceptelor Lean în diferite medii de lucru.

Modul 1: Introducere în Lean Manufacturing

 • Istoric și origini;
 • Principiile fundamentale si filososfia Lean;
 • Scopul și beneficiile Lean (eficiența proceselor, reducerea costurilor, îmbunătățirea calității, reducerea timpilor de producție);
 • Abordarea procesuala.

Modul 2: Principiile Lean

Modulul 2 al cursului de Lean Manufacturing se concentrează pe explorarea în profunzime a principiilor Lean, axându-se pe eliminarea risipei (Muda), valorificarea fluxului de lucru (Mura) și asigurarea calității (Muri).

 • Eliminarea risipei/deșeurilor (Muda): Explicarea fiecărui tip de deșeu/pierdere: supraproducție, așteptare, transport, procesare inutilă, stocuri excesive, deplasări inutile, defecte, metode pentru identificarea deșeurilor într-un proces, modalități de eliminare a risipei în diferite procese principale;
 • Valorificarea fluxului de lucru (Mura): analiza modului în care fluxul continuu poate elimina blocajele și așteptările într-un proces, cum contribuie conceptul de Kaizen la valorificarea fluxului de lucru;
 • Asigurarea calității (Muri): Definirea conceptului de Jidoka și rolul său în asigurarea calității, principiul Poka-yoke și modul in care contribuie Poka-yoke la prevenirea defectelor.

Modul 3: Instrumente și tehnici Lean

 • 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain);
 • Kanban: definirea conceptului de Kanban și originile sale, principiile de bază ale sistemului Kanban și modul în care funcționează, implementarea sistemului Kanban, sisteme Pull vs. Push;
 • Value Stream Mapping (VSM): conceptul de harta a fluxului de valoare și rolul său în identificarea ineficiențelor; relația dintre VSM și obiectivele Lean; metode de identificare a activităților care adaugă sau nu valoare; utilizarea VSM pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire; strategii pentru implementarea schimbărilor identificate.

Modul 4: Implementarea Lean în organizații

 • Cultura organizațională Lean: rolul liderilor în stabilirea și promovarea unei culturi orientate către Lean; caracteristicile unei culturi organizaționale Lean; schimbarea mentalității angajaților;
 • Kaizen (îmbunătățire continuă): definirea conceptului de Kaizen; principii de bază ale Kaizen; planificarea și desfășurarea activităților Kaizen; măsurarea succesului în Kaizen; Kaizen în diverse contexte organizaționale.

Modul 5: Măsurarea performanței Lean

 • Indicatori Cheie de Performanță (KPI) în Lean: definirea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPI) în contextul Lean; tipuri de KPI-uri în Lean; colectarea și analiza datelor pentru KPI-uri; utilizarea KPI-urilor pentru îmbunătățirea continuă;
 • Sistemul Andon: definirea sistemului Andon în Lean; elemente cheie ale sistemului Andon; implementarea sistemului Andon în diverse domenii de activitate.

Modul 6: Modul de extindere a Lean în afara producției

 • Lean în sectorul serviciilor: diferențe cheie între implementarea Lean în producție și în sectorul serviciilor; aplicarea principiilor Lean în servicii; măsurarea performanței în Lean Services;
 • Lean în lanțul de aprovizionare: importanța Lean în lanțul de aprovizionare; colaborarea cu furnizorii în sistemul Lean; gestionarea stocurilor și fluxului de informații.

Modul 7: Just in Time în contextul Lean Manufacturing

 • Originea și evoluția JIT;
 • Principiile JIT în contextul Lean: alinierea principiilor fundamentale JIT cu cele ale Lean Manufacturing;
 • Implementarea Just in Time în procesele Lean: sincronizarea fluxului de lucru; reducerea stocurilor prin JIT; calitatea și JIT.
 • JIT în producție și servicii;
 • Implementarea JIT în organizații Lean.

Perioadă desfășurare curs Lean Manufacturing:

Cursul Lean Manufacturing se va desfășura în următoarea perioadă (ambele sesiuni sunt obligatorii):

Sesiunea 1: 19 și 20 august 2024 între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 02 și 03 septembrie 2024 între orele 9:30 – 17:30

La fiecare sesiune se vor adăuga activităţi de practică individuală (la locul de muncă sau la domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului formator. Acesta va fi la dispoziţia cursanţilor atât prin intermediul consultaţiilor individuale cât şi prin întâlniri de grup, prin internet/e-mail, telefon, etc.

Examinare curs Lean Manufacturing:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Lean Manufacturing desfăşurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează şi se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al Ministrului educaţiei nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Derularea examenului de absolvire se desfăşoară la sală sau în format de videoconferinţă, după caz.

Preț curs Lean Manufacturing:

Preţ curs online: 1.800 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 2.500 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) aplicabilă numai persoanelor care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Responsabil proces, (cod COR 242104) recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Cursul Lean Manufacturing este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Responsabil procescod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!