Curs Manager calitate

Curs Manager calitate - ISO 9001:2015

Manager calitate – ISO 9001:2015

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Manager al sistemelor de management al calității.

Bun venit pe pagina cursului Manager calitate – ISO 9001:2015! Acest curs vă oferă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni specialist în gestionarea sistemului de management al calității, conform standardului ISO 9001:2015.

În cadrul acestui curs, veți învăța despre principiile fundamentale ale sistemului de management al calității și modul în care acestea pot fi implementate în organizație. Veți descoperi cum să planifici, să implementați și să monitorizați procesele de calitate, asigurându-vă că toate activitățile și produsele sunt conforme cu cerințele și că satisfac nevoile clienților. De asemenea, veți învăța cum să identificați și să gestionați neconformitățile și să îmbunătățiți continuu performanța organizației prin aplicarea cerințelor ISO 9001:2015.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Manager calitate?

Programul de formare Manager calitate – ISO 9001:2015 se adresează persoanelor care:

 • Proiectează/revizuiesc documentaţia şi implementează sisteme de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2015;
 • Conduc procesul de audit de primă sau secundă parte al sistemului de management al calităţii într-o organizaţie;
 • Doresc să aplice tehnicile şi instrumentele managementului calităţii pentru a determina creşterea performanţei organizaţiei în care se implementează sistemul de management al calităţii.

Cursul de specializare Manager calitate – ISO 9001:2015 este structurat conform noilor cerinţe privind formarea profesională a adulţilor care impun o tehnică de învăţare bazată pe foarte multe aplicaţii practice pentru o mai justă înţelegere şi aplicare a informaţiilor teoretice. Astfel, cursul îmbina în mod util cele două părţi componente (partea teoretică şi partea practică), cu unicul scop de a întâmpina nevoile cursanţilor de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică a cursului.

Obiectivele cursului Manager calitate:

 • Formarea abilităţilor şi competenţelor de implementare a conceptului de abordare procesuală în organizaţie;
 • Dobândirea competenţelor de gestionare a proceselor sistemului de management al calităţii prin aplicarea ciclului PDCA şi în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2015;
 • Formarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii pentru evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei proceselor sistemului de management al calităţii;
 • Formarea competenţelor de manageriere a programului de audit intern şi de secundă parte.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Manager al sistemelor de management al calității:

 • Leadership în sistemul de management al calităţii;
 • Coordonarea, motivarea şi susţinerea echipelor implicate în îmbunătăţirea practicilor, procedurilor, produselor şi serviciilor organizaţiei;
 • Gestionarea propriilor resurse (cunoştinţe, aptitudini, timp) în vederea dezvoltării personale;
 • Dezvoltarea de relaţii de lucru eficace cu colegii şi alte părţi interesate;
 • Dezvoltarea unui program de obiective ale calităţii, aliniat cu obiectivele strategice ale organizaţiei;
 • Dezvoltarea de planuri operaţionale pentru zona sa de responsabilitate;
 • Asigurarea conformităţii sistemului de management cu cerinţele legale şi reglementare;
 • Aplicarea principiilor managementului calităţii în activităţile curente;
 • Aplicarea metodelor de comunicare adecvate în transmiterea diferitelor tipuri de mesaje;
 • Asigurarea că există implicarea managementului în gestionarea riscurilor pe care le presupun procesele organizaţiei;
 • Dezvoltarea şi implementarea abordării procesuale în toate procesele organizaţiei;
 • Asigurarea că rezultatele tuturor proceselor îndeplinesc cerinţele stabilite şi sunt îmbunătăţite continuu;
 • Aplicarea instrumentelor şi metodelor pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei;
 • Coordonarea programelor de audit intern şi de audit de secundă parte;
 • Implicarea în construirea unui sistem de management centrat pe client;
 • Asigurarea serviciilor pentru client şi sprijinirea iniţiativelor de îmbunătăţire;
 • Coordonarea sistemului de monitorizare a satisfacţiei clienţilor;
 • Dezvoltarea unui sistem de management al relaţiilor cu furnizorii;
 • Evaluarea eficacităţii instruirii angajaţilor.

Tematica programului de formare Manager calitate:

 • Standardele de referinţă ale sistemului de management al calităţii;
 • Conceptele «calitate» şi «management al calităţii»: terminologie, principiile managementului calităţii, abordarea procesuală;
 • Implementarea sistemului de management al calităţii într-o organizaţie, în conformitate cu ISO 9001:2015;
 • Procesele de management;
 • Procesele de planificare;
 • Procesele suport;
 • Procesele de realizare;
 • Evaluare performanţe;
 • Costurile calităţii;
 • Tehnicile şi instrumentele managementului calităţii.

Agenda cursului Manager calitate:

Modul 1 – Abordarea bazată pe procese

 • Deschiderea cursului: prezentare, testare a competenţelor şi deprinderilor participanţilor;
 • Obiectivele şi programul cursului;
 • Prezentarea standardelor de referinţă ale unui sistem de management al calităţii (seria ISO 9000 şi seria ISO 10000);
 • Conceptul “Management al calităţii” ; Terminologie şi principii – Aplicaţii practice;
 • Abordarea bazată pe procese; Tipuri de procese într-un sistem de management al calităţiiExemple şi aplicaţii practice;
 • Contextul organizaţiei – Aplicaţii practice.

Modul 2 – Gestionarea proceselor în conformitate cu ISO 9001:2015

 • Leadership şi angajament, orientarea către client, politica în domeniul calităţii, responsabilitate, autoritate şi roluri organizaţionale;
 • Planificarea: acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor, obiectivele calităţii, managementul schimbării;
 • Suport: resurse, competenţă, conştientizare, comunicare şi informaţii documentate;
 • Gestionarea proceselor de management în conformitate cu ISO 9001:2015 Studii de caz;
 • Managementul proceselor de planificareStudii de caz;
 • Managementul proceselor suportStudii de caz;
 • Managementul proceselor de realizareStudii de caz;
 • Managementul proceselor de evaluare a performanţeiStudii de caz;
 • Managementul proceselor de îmbunătăţireStudii de caz .

Modul 3 – Evaluarea performanței și auditul intern

 • Evaluarea performanţei: monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare;
 • Elaborarea şi gestionarea programelor de audit intern:
  • Responsabilităţi şi resurse;
  • Principiile de audit Exemple practice;
  • Elaborarea unui program de auditAplicaţii practice;
  • Întocmirea documentelor de audit Aplicaţii practice;
  • Tehnici de auditExemple practice;
  • Colectarea dovezilor de audit Aplicaţii practice;
  • Formularea şi redactarea concluziilor de auditAplicaţii practice;
  • Urmărirea acţiunilor corective stabilite în urma auditului;
  • Monitorizarea şi îmbunătăţirea programului de audit – Exemple practice.

Modul 4 – Instrumente și tehnici de management al calității

 • Costurile calităţii: tipuri, evaluare şi analiza – Aplicaţii practice;
 • Cele 7 instrumente clasice ale managementului calităţii Aplicaţii practice;
 • Instrumente şi tehnici moderne de management al calităţii şi utilizarea lor pentru creşterea performanţei organizaţieiAplicaţii practice;
 • Discuţii libere;
 • Concluzii.

Perioadă desfășurare curs Manager calitate:

Puteţi urma cursul Manager Calitate – ISO 9001:2015 în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 22, 23, 24 și 25 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 19, 20, 21 și 22 august 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar în vederea susţinerii examenului de absolvire. La fiecare sesiune se vor adăuga 3 săptămâni în care se vor îmbina teoria şi practică individuală/la locul de muncă/la domiciliu/la sală, pentru dezvoltarea proiectului, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispoziţia cursanţilor prin consultaţii individuale, prin internet/e-mail, telefon etc..

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Manager al sistemului de management al calităţii desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs Manager calitate:

Preţ curs online: 770 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.100 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (scutit de TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Manager al sistemelor de management al calității (cod COR 242114) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor – pentru ocupaţia Manager al sistemelor de management al calității, cod COR 242114, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!