Curs Manager de risc

Curs Manager de risc - ISO 31000 și COSO ERM

Curs Manager de risc – ISO 31000 și COSO ERM

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Manager al sistemului de management al riscului.

Bun venit pe pagina cursului Manager de risc – ISO 31000 și COSO ERM! Acest program de formare porneşte de la a prezenta conceptele de bază ale managementului riscului, precum şi principalele aspecte ce trebuie avute în vedere pentru implementarea unui proces eficace de management al riscului în cadrul organizaţiei. În cadrul cursului sunt detaliate cerinţele standardului ISO 31000:2018 şi COSO ERM şi modul lor de aplicare în practică.

Incertitudinea şi schimbările apărute în mediul intern şi extern al organizaţiilor au determinat creşterea preocupărilor conducerii acestora cu privire la implementarea unui proces de management al riscului.
Pentru a maximiza probabilitatea de îndeplinire a obiectivelor stabilite, conducerea organizaţiilor trebuie să se adapteze la modificările din mediul în care operează, prin identificarea riscurilor şi oportunităţilor, gestionarea lor adecvată în baza unui răspuns optim, stabilit în funcţie de nivelul resurselor disponibile şi atitudinea managementului faţă de risc.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Manager de risc?

Programul de formare Manager de risc se adresează:

 • Persoanelor implicate în activităţi de management;
 • Auditorilor interni în domeniul public şi privat;
 • Persoanelor implicate în implementarea şi funcţionarea sistemelor de management (calitate, mediu, securitatea informaţiei şi datelor cu caracter personal, etc);
 • Persoanelor responsabile pentru dezvoltarea politicii de management al riscului în cadrul organizaţiei lor;
 • Persoanelor răspunzătoare cu asigurarea eficace a managementului riscului în cadrul organizaţiei în ansamblul său sau în cadrul unui anumit domeniu, proiect sau activitate specifică;
 • Persoanelor care urmează să evalueze eficacitatea unei organizaţii în ceea ce priveşte managementul riscului;
 • Membrilor ai Comisiei de Monitorizare şi Responsabili de risc din entități publice;
 • Elaboratorilor de regulamente, ghiduri, proceduri şi coduri de bună practică care stabilesc, parţial sau total, modul în care riscul trebuie gestionat.

Obiectivele cursului Manager de risc:

 • În urma finalizării cursului, absolventul va putea:
  • să înțeleagă conceptul de risc în cadrul unei organizații și să distingă între probabilitatea unui eveniment și impactul acestuia asupra organizației.
  • să fie capabil să clasifice riscurile în organizație în funcție de diferitele lor tipuri și să identifice exemple concrete pentru fiecare categorie.
  • să poată efectua o analiză a mediului organizațional, să identifice factorii de risc și oportunitățile asociate, atât în mediul intern, cât și în cel extern.
  • să dobândească cunoștințe de bază în domeniul managementului riscurilor, inclusiv procesele, metodologiile și instrumentele utilizate pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor.
  • să poată analiza părțile interesate în activitatea companiei, să înțeleagă importanța lor și să fie capabil să identifice și să gestioneze nevoile și așteptările acestora în ceea ce privește gestionarea riscurilor.
  • să înțeleagă conceptul de guvernanță corporativă și să fie conștient de rolul său în managementul riscurilor, precum și de principiile și practicile recomandate pentru asigurarea unei abordări integrate și eficiente a riscurilor.
  • să fie capabil să abordeze managementul riscului printr-o metodologie procesuală, să înțeleagă etapele implicate în identificarea, evaluarea, planificarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de gestionare a riscurilor.
  • să fie în măsură să implementeze un sistem de management al riscului în cadrul organizației, să definească responsabilitățile, să stabilească structura organizațională și să integreze gestionarea riscurilor în procesele și activitățile curente.
  • să cunoască cerințele și orientările principale ale standardelor SR ISO 31000:2018 și COSO ERM și să le poată aplica în practică pentru a dezvolta și implementa un sistem eficient de management al riscului.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Manager al sistemului de management al riscului:

 • Utilizarea tehnicilor de evaluare a riscului;
 • Stabilirea opţiunilor de tratare a riscurilor;
 • Coordonarea modului de tratare a riscurilor;
 • Aplicarea principiilor de management al riscului;
 • Aplicarea cerinţele standardelor şi reglementărilor privind managementul riscului;
 • Stabilirea politicii referitoare la managementul riscului;
 • Stabilirea resurselor necesare pentru managementul riscului;
 • Stabilirea mecanismelor decomunicare si raportare interna si externa;
 • Comunicarea si consultarea cu părţile interesate interne si externe;
 • Stabilirea contextului intern şi extern al organizaţiei;
 • Coordonarea activităţilor de evaluare a riscurilor din cadrul organizaţiei;
 • Elaborarea documentatiei sistemului de management al riscului;
 • Implementarea managementului riscului;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului;
 • Revizuirea procesului de management al riscului;
 • Asigurarea înregistrărilor procesului.

Agenda cursului Manager de risc:

Modul 1 – Identificarea, evaluarea riscurilor și profilul de risc al organizației

 • Cerințe legale și reglementate;
 • Eveniment și incident: definiții și exemple;
 • Definiția riscului, amenințări și oportunități, incertitudine vs. certitudine, enunțarea riscului;
 • Managementul riscului vs. managementul problemelor;
 • Tipologia riscurilor;
 • Principiile managementului riscului conform COSO ERM şi ISO 31000:2018;
 • Analiza mediului extern şi intern al organizației: Analiza PESTEL, Analiza PORTER, Analiza SWOT;
 • Părțile interesate: categorii, identificare necesități și așteptări, monitorizare și analiză;
 • Leadership și angajament în Risk Management;
 • Guvernanță și cultură organizațională: scop, misiune, viziune și valori;
 • Managementul riscului – componentă esențială în implementarea strategiei organizaționale;
 • Obiectivul – baza programării manageriale: obiective strategice și generale, obiective specifice: tipologie, etape de identificare, caracteristici, ținte și rezultate, bune practici și deficiențe în elaborare;
 • Identificarea proceselor și activităților necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea strategiei organizaționale: tipologii de procese, managementul proceselor, îmbunătățirea proceselor;
 • Identificarea riscurilor: metode, bune practici și deficiențe;
 • Evaluarea calitativă și cantitativă a riscurilor: scop, metode, criterii;
 • Stabilirea gradului de expunere la risc, matricea riscurilor;
 • Apetitul și toleranța la risc: definire, stabilirea limitei de toleranță la risc;
 • Profilul de risc al organizației;
 • Studii de caz şi modele de documente.

Modul 2 – Răspunsul la risc, monitorizarea, controlul, revizuirea și raportarea riscurilor

 • Prioritizarea riscurilor;
 • Răspunsul la risc;
 • Strategii proactive pentru abordarea riscurilor: măsuri împotriva riscurilor care conduc atât la efecte negative cât și la efecte pozitive și selecția opțiunii de abordare a riscului;
 • Riscul de fraudă: definiţie, factori favorizanți, tipologia riscului de fraudă, triunghiul fraudei, responsabilități în gestionarea riscului de fraudă
 • Planul de documentare, implementare și îmbunătățire al Sistemului de Management al riscului: metodologie, roluri și responsabilități, documentația specifică, toleranța grupurilor de interese, raportare, monitorizare și control;
 • Viziunea de portofoliu: agregarea riscurilor, registrul de riscuri.
 • Planul de implementarea a măsurilor de control, implementarea și monitorizarea măsurilor de control la nivel procesual și organizaţional;
 • Monitorizare și control;
 • Revizuirea și Raportarea riscurilor;
 • Comunicarea şi consultarea;
 • Riscul și performanța organizaționala: indicatori de performanța, ținte, analiza rezultatelor, măsuri;
 • Studii de caz şi modele de documente.

Perioadă desfășurare curs Manager de risc:

Puteţi urma cursul Manager de risc în varianta on-line într-una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 25, 26, 27 și 28 iunie 2024, între orele 9:30 – 17:00
Sesiunea 2: 29, 30, 31 iulie și 01 august 2024, între orele 9:30 – 17:00

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exerciţii practice și seminarii). Modulele de curs sunt urmate de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultări individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor medii (cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Manager de risc ISO 31000 şi COSO ERM, desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs Manager de risc:

Preţ curs online: 1.050 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs dedicat*: 1.650 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplică TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile dedicate vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un astfel de curs, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor pentru ocupaţia Manager al Sistemului de Management al Riscului, cod COR 325708, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei.
Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!