Curs Manager HACCP

Curs Manager în domeniul siguranței alimentare HACCP și ISO 22000

Manager în domeniul siguranței alimentare HACCP și ISO 22000

Cursul este autorizat de CAFFPA pentru ocupația Manager în domeniul siguranței alimentare.

Bun venit pe pagina cursului Manager în domeniul siguranței alimentare – HACCP și ISO 22000! Acest curs este necesar dacă doriți să implementați referențialul SR EN ISO 22000:2019, deoarece vă pregătește, atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, în vederea cerințelor și normelor impuse prin acesta.

Prin participarea la acest curs, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a aplica în cadrul organizațiilor dumneavoastră toate informațiile acumulate, făcând astfel primul pas în vederea certificării conform cerințelor SR EN ISO 22000:2019. Cursul vă oferă pregătire practică și teoretică, permițându-vă să implementați cu încredere sistemele de management al siguranței alimentare și să aplicați principiile și practicile HACCP și ISO 22000 în activitatea dumneavoastră zilnică.

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ORDINUL nr. 353/5.202/2003, cu modificările ulterioare, asigură o educație de înaltă calitate, indiferent de modalitatea de predare. Astfel, veți avea acces la programe interactive și captivante atât într-o sală de clasă, cât și în mediul online.

Cui se adresează cursul Manager HACCP?

Cursul Manager în domeniul siguranţei alimentare este destinat persoanelor ce activează în domeniul alimentar, în cadrul departamentului HACCP sau celor responsabile cu siguranţa alimentară, din cadrul unităţii.

Cursul vă este necesar dacă doriţi să implementaţi referenţialul SR EN ISO 22000:2019, întrucât vă pregăteşte, atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, în vederea cerinţelor şi normelor impuse prin acesta. Astfel, la sfârşitul cursului Manager în domeniul siguranţei alimentare veţi putea aplica în cadrul organizaţiei din care faceţi parte, toate cunoştinţele acumulate, făcând astfel, primul pas în vederea certificării SR EN ISO 22000:2019.

Implementarea şi certificarea unui sistem de management al siguranţei alimentare nu vă poate aduce decât beneficii, întrucât veţi putea garanta calitatea ridicată a produselor dumneavoastră.

Obiectivele cursului Manager HACCP:

 • Însuşirea reglementărilor aplicabile în siguranţa alimentelor;
 • Implementarea cerinţelor standardelor în vigoare conform SR EN ISO 22000:2019;
 • Cunoaşterea şi implementarea metodei HACCP.

Competenţe dobândite conform standarului ocupaţional Manager în domeniul siguranței alimentare:

 • Aplicarea reglementărilor specifice domeniului siguranței alimentelor;
 • Asigurarea conformității cu standardele de sănătate, siguranța alimentelor și igienă;
 • Asigurarea conformității privind echipamentul de sănătate și securitate în muncă;
 • Asigurarea aplicării măsurilor și a normelor de calitate, de protecție a mediului și de sustenabilitate;
 • Managementul departamentului de siguranța alimentelor;
 • Aplicarea liniilor directoare ale managementului organizațional al companiei;
 • Gestionarea personalului;
 • Instruirea personalului;
 • Comunicarea cu părțile interesate despre aspecte legate de siguranța alimentelor;
 • Instruirea personalului din subordine în legătura cu siguranța alimentelor;
 • Includerea criteriilor economice în procesul decizional;
 • Întocmirea rapoartelor de rutină;
 • Gestionarea bugetelor;
 • Aplicarea de bune practici de fabricație (BPF sau GMP – Good Manufacturing Practice);
 • Aplicarea Sistemului HACCP (Analiza Riscurilor. Punctele Critice de Control);
 • Aplicarea inovării în domeniul fabricării alimentelor;
 • Aplicarea metodelor științifice;
 • Gestionarea condițiilor de lucru dificile în timpul operațiilor de prelucrare a alimentelor;
 • Interpretarea datelor referitoare la fabricarea alimentelor;
 • Efectuarea controlului de calitate asupra prelucrării alimentelor;
 • Verificarea cu privire la etichetarea alimentelor;
 • Evaluarea feedback-ului de la clienți;
 • Monitorizarea activității de implementare a Sistemului de Management al Siguranței Alimentelor;
 • Realizarea auditurilor privind Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor;
 • Realizarea de activități de îmbunătățire a SMSA;
 • Actualizarea cunoștințelor și a competențelor profesionale;
 • Respectarea codului de etică și conduită profesională.

Tematica programului de formare:

 • Noţiuni generale privind calitatea produselor alimentare şi managementul calităţii;
 • Sistemul HACCP: istoric, evoluţie, definiţie, principii, implementare sistem;
 • Referinţe normative şi legislative aplicabile în industria alimentară;
 • Sistemul de igienă al unei organizaţii din industria alimentară;
 • Analiza HACCP: definire pericol, risc, metode de lucru ce stau la baza identificării punctelor critice de control;
 • Întocmire plan HACCP;
 • Sistem de trasabilitate;
 • Prezentarea cerinţelor standardului ISO 22000;
 • Relaţia dintre ISO 9001 şi ISO 22000.

Agenda cursului Manager HACCP:

Modul 1 – Cunoștințe de bază pentru aplicarea metodei HACCP

 • Conceptul de siguranță a alimentului
  • Ce este siguranţa alimentului?
  • Legislaţia aplicabilă organizaţiilor din lanţul alimentar;
  • Standarde internaţionale care reglementează funcţionarea sistemelor de management al siguranţei alimentului;
  • Ce este HACCP ?
  • Termeni şi definiţii specifici siguranţei alimentului;
  • Metoda HACCP – baza sistemului de management al siguranţei alimentului;
  • HACCP în igiena alimentului – de la controlul calităţii alimentului la sistemul de management al siguranţei alimentului;
  • Cele 7 principii ale metodei HACCP.
 • Cunoștințe de bază pentru aplicarea metodei HACCP
  • Pericolele microbiologice;
  • Pericolele chimice;
  • Pericolele fizice;
  • Eliminarea/limitarea pericolelor;
  • Rolul tehnologiilor din domeniul alimentelor în creşterea siguranţei acestora;
  • Rolul igienei în controlul pericolelor. Curăţenia şi dezinfecţia;
  • Sistemul de igienă a alimentului în industria alimentară;
  • Cerinţe pentru infrastructură;
  • Bune practici de igienă ale personalului.

Modul 2 – Proiectarea și implementarea sistemului de siguranță al alimentului conform cerințelor ISO 22000 și metodei HACCP

 • Documentaţia sistemului de management al siguranţei alimentului;
 • Controlul documentelor şi controlul înregistrărilor;
 • Responsabilitatea managementului şi angajamentul managementului;
 • Definirea politicii şi obiectivelor referitoare la siguranţa alimentului;
 • Responsabilitate şi autoritate;
 • Comunicare internă şi externă;
 • Analiza efectuată de management;
 • Managementul resurselor;
 • Planificarea realizării de produse sigure;
 • Programe preliminare (PRP);
 • Constituirea şi organizarea echipei de siguranţă a alimentului;
 • Descrierea produsului şi identificarea utilizării intenţionate;
 • Elaborarea diagramei de flux şi verificarea pe teren;
 • Identificarea pericolelor şi stabilirea nivelurilor acceptabile;
 • Evaluarea pericolelor;
 • Selectarea şi evaluarea măsurilor de control.

Modul 3 – Proiectarea și implementarea sistemului de siguranță al alimentului conform cerințelor ISO 22000 și metodei HACCP

 • Determinarea punctelor critice de control (PCC) şi a limitelor critice şi stabilirea planului HACCP;
 • Stabilirea limitelor critice pentru PCC;
 • Stabilirea sistemului de monitorizare pentru PCC;
 • Acţiuni în cazul în care se depăşesc limitele critice în PCC;
 • Stabilirea planificării HACCP şi a programelor preliminare operaţionale (PRPo);
 • Planificarea verificării;
 • Sistem de trasabilitate;
 • Controlul neconformităţii şi corecţii şi acţiuni corective;
 • Tratarea produselor potenţial nesigure, retrageri.

Modul 4 – Validarea, verificarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de siguranță al alimentului

 • Validarea combinaţiilor de măsuri de control;
 • Echipamentele de măsurare şi monitorizare;
 • Auditul intern;
 • Evaluarea rezultatelor verificărilor individuale;
 • Analiza rezultatelor activităţii de verificare;
 • Îmbunătăţire continuă;
 • Actualizarea sistemului de management al siguranţei alimentului;
 • Tehnici și instrumente utilizate în îmbunătățirea sistemului de management al siguranței alimentului
  • Histograma;
  • Diagrama cauză – efect;
  • Diagrama Pareto;
  • Graficul (diagrama) de control;
  • Stratificarea datelor;
  • Brainstorming;
  • Analiza SWOT.

Perioadă desfășurare curs Manager HACCP:

Puteţi urma cursul Manager în domeniul siguranţei alimentare HACCP şi ISO 22000 on-line în una dintre următoarele sesiuni*:

Sesiunea 1: 22, 23, 24 și 25 iulie 2024, între orele 9:30 – 17:30
Sesiunea 2: 19, 20, 21 și 22 august 2024, între orele 9:30 – 17:30

*În cazul în care numărul persoanelor înscrise depăşeşte disponibilul de locuri, Top Quality Management organizează sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi îmbinate cu sesiuni practice şi se vor desfăşura pe platforma ZOOM. Modulele de curs sunt urmate de activităţi practice individuale (la locul de muncă/domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, în vederea susţinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de către participanţi, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispoziţia cursanţilor pentru consultaţii individuale, prin internet/e-mail, telefon etc.

Examinare:

Pentru a putea susţine examenul de absolvire în vederea obţinerii certificatului autorizat este necesară absolvirea studiilor superioare (cu diplomă de licenţă sau adeverinţa). În caz contrar, se poate urma cursul, însă se va oferi o diplomă de participare din partea Top Quality Management.

Examenul de absolvire a cursului Manager în domeniul siguranţei alimentare desfășurat în sistem on-line cu avizul comisiei de autorizare se organizează și se derulează de Top Quality Management sub coordonarea Comisiei de Autorizare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului muncii şi solidarității sociale și al Ministrului educației nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Derularea examenului de absolvire se desfășoară la sală sau în format de videoconferință, după caz.

Preț curs Manager HACCP:

Preţ curs online: 770 LEI/persoană (scutit de TVA)
Preţ curs la sală*: 1.100 LEI/persoană (scutit de TVA)

Taxa de examinare: 70 LEI (nu se aplică TVA) – numai pentru persoanele care doresc şi întrunesc condiţiile pentru examinare în vederea obţinerii certificatului de absolvire pentru ocupaţia Manager în domeniul siguranţei alimentare (cod COR 325715) recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.
*Preţurile sunt valabile pentru cursurile la sală organizate la Bucureşti sau la sediul clienţilor. Cursurile autorizate la sală vor fi organizate pentru grupuri de minimum 10 persoane. Dacă doriţi un curs dedicat, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscrierea la cursurile de formare se face, în limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de înscriere (Click aici pentru a descărca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro.  În cel mai scurt timp de la primirea cererii de înscriere la curs, veţi fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Cursul Managementul siguranţei alimentare HACCP şi ISO 22000 este autorizat de CAFFPA – Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor pentru ocupaţia Manager în domeniul siguranţei alimentare, cod COR nou 226312, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Pentru cursurile OPEN o grupă se constituie cu minimum 10 cursanţi. În funcţie de completarea grupelor, Top Quality Management îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

Contact

Aveți întrebări suplimentare?

Nu ezitați să ne contactați!