„3M” în Managementul de proiect

Poza articol 3M-in-Managementul-de-proiect

Filosofia Lean, originară din Japonia, s-a dovedit a fi o abordare remarcabilă în managementul eficient al proceselor, și anume prin conceptele fundamentale de Muda, Muri și Mura. Aceste concepte, adesea denumite cele „3M” vizează eliminarea deșeurilor, suprasolicitărilor și variabilității în cadrul proceselor pentru a atinge un flux de lucru mai eficient și productiv. Cum pot fi înțelese și aplicate aceste concepte în diverse domenii, de la producție la managementul proiectelor?

„Muda” reprezintă orice activitate sau resursă care nu adaugă valoare directă produsului sau serviciului final. Aceste activități inutile sunt considerate „deșeuri” și ar trebui eliminate pentru a optimiza procesul.

Tipuri de Muda:

 • Așteptarea: Perioadele de inactivitate sau întârziere în cadrul proceselor.
 • Supraproducția: Producerea de bunuri sau servicii în exces față de cerințe.
 • Transportul inutil: Manipularea sau transportul excesiv al materialelor.
 • Stocarea inutilă: Păstrarea excesivă a stocurilor.
 • Procese complicate: Proceduri complicate sau inadecvate și ineficiente.
 • Reprocesarea: Corectarea erorilor și refacerea activităților.

În contextul managementului de proiect, aplicarea conceptului de „muda” sau risipă, poate contribui la eficientizarea proceselor și la îmbunătățirea rezultatelor proiectului prin:

 • Analiza proceselor implicate în proiect pentru a identifica activitățile care nu adaugă valoare și care pot fi considerate risipă. Aceasta poate include documentație excesivă, așteptări nejustificate sau supraproducție de informații.
 • Asigurarea unui flux de lucru eficient prin eliminarea blocajelor și a întârzierilor inutile. Acest lucru poate implica reducerea timpului de așteptare între etapele proiectului sau simplificarea proceselor care implică multă mișcare sau manipulare.
 • Concentrarea pe prevenirea și reducerea erorilor în cadrul proiectului. Eforturile ar trebui să vizeze identificarea cauzelor profunde ale erorilor și eliminarea acestora pentru a evita modificările ulterioare și pentru a asigura calitatea rezultatelor proiectului.
 • Gestionarea eficientă a resurselor, inclusiv oameni, timp și materiale, pentru a evita supraproducția sau subutilizarea acestora. Acest lucru implică o planificare atentă și o monitorizare constantă a utilizării resurselor.
 • Încurajarea membrilor echipei de proiect să identifice și să raporteze activități care nu adaugă valoare sau care pot fi eliminate. Echipa trebuie să fie conștientă de obiectivele Lean și să contribuie activ la eliminarea risipei.

Prin aplicarea acestor principii, un proiect poate beneficia de o gestionare mai eficientă, o utilizare optimă a resurselor și o livrare mai rapidă a rezultatelor de calitate. Este important să existe un angajament continuu în cadrul echipei pentru a îmbunătăți procesele și a elimina risipa pe măsură ce proiectul progresează.

Muri” se referă la suprasolicitare sau suprasarcină, adică introducerea unor cantități de muncă sau cerințe care depășesc capacitatea sau resursele disponibile.
În contextul managementului de proiect, termenul „muri” face referire la anumite obstacole sau constrângeri care pot apărea în calea progresului sau a atingerii obiectivelor proiectului. Acest termen este folosit în filosofia Lean, în special în conceptul cunoscut sub numele de „eliminarea muri” sau „eliminarea constrângerilor” (în limba japoneză, „muri” înseamnă „a suferi” sau „a avea dificultăți”).

Exemple de „muri” în gestionarea proiectelor:

 • Supraîncărcarea echipei: Atunci când membrii echipei sunt suprasolicitați sau resursele sunt insuficiente, poate duce la o „muri” în progresul proiectului. Soluția poate consta în redistribuirea sarcinilor, suplimentarea resurselor sau revizuirea planului de implementare pentru a face față eficient sarcinilor existente.
 • Lipsa clarității privind obiectivele: Dacă mambrii echipei de proiect nu înțeleg în mod clar obiectivele sau scopul proiectului, aceasta poate crea o „muri” în comunicare și colaborare. Este important să se comunice clar obiectivele proiectului și să se asigure că toată echipa le înțelege și le susține.
 • Constrângeri de timp: Termenele limită strânse sau schimbările bruște ale acestora pot crea constrângeri și pot duce la o „muri” în planificarea și implementarea proiectului. Gestionarea atentă a termenelor limită și a priorităților poate ajuta la evitarea acestor constrângeri.
 • Lipsa resurselor financiare: Dacă proiectul se confruntă cu o lipsă de fonduri, acest lucru poate deveni o „muri” în dezvoltarea sa. Este important să se gestioneze eficient bugetul și să se identifice posibilități de economisire sau surse suplimentare de finanțare.
 • Schimbări neașteptate: Orice schimbare neașteptată în cadrul proiectului, cum ar fi modificări ale cerințelor clienților, ale legislației sau evenimente neprevăzute, poate crea „muri”. Flexibilitatea și capacitatea de a răspunde la schimbări sunt esențiale pentru a depăși astfel de obstacole.

Eliminarea „muri” înseamnă abordarea problemelor pe măsură ce apar, adaptarea planificării activităților proiectului și menținerea unei abordări agile pentru a gestiona schimbările și constrângerile. Comunicarea eficientă și colaborarea sunt, de asemenea, esențiale în depășirea acestor obstacole în gestionarea proiectelor.

„Mura” se referă la variabilitate sau neregularitate în procese. În contextul Lean Management, „mura” se adresează fluctuațiilor sau oscilațiilor neplanificate care pot apărea în modul în care sunt realizate activitățile în cadrul unui sistem sau proces. Variabilitatea poate duce la nevoia de ajustări constante și poate avea un impact negativ asupra calității, costurilor și timpului de livrare. Prin urmare, obiectivul este să se reducă această variabilitate pentru a îmbunătăți stabilitatea procesului.

Aspecte importante ale „mura” în contextul gestionării de proiect:

 • Variabilitate în fluxul de lucru: Mura poate apărea atunci când există variații semnificative în modul în care sunt realizate activitățile. De exemplu, dacă timpul necesar pentru a finaliza o anumită sarcină variază foarte mult de la o perioadă la alta, aceasta poate crea dificultăți în planificarea proiectului.
 • Variabilitate în alocarea resurselor: Dacă resursele nu sunt alocate în mod constant sau dacă există variații semnificative în nivelul de disponibilitate a acestora, acest lucru poate contribui la variabilitatea sistemului.
 • Variabilitate în calitate: Mura poate apărea și în calitatea produselor sau serviciilor furnizate prin activitățile proiectului. Variațiile în calitate pot duce la erori, remedieri suplimentare și pot afecta încrederea părților interesate în produsul sau rezultatul final al proiectului.
 • Variabilitate în cerințe și priorități: Schimbările frecvente în cerințe sau priorități pot crea variabilitate și pot afecta direcția și scopul proiectului. Este important să se gestioneze cu atenție aceste schimbări pentru a minimiza impactul lor asupra stabilității proiectului.

Reducerea „mura” implică adesea abordarea diferitelor cauze ale variabilității în cadrul proiectului. Acest lucru poate include îmbunătățirea proceselor, stabilirea unor standarde clare, planificarea resurselor în mod eficient și gestionarea eficientă a schimbărilor. Prin crearea unui mediu mai stabil, echipele de proiect pot îmbunătăți predictibilitatea și eficiența, contribuind la succesul proiectului.

Implementarea conceptelor Muda, Muri și Mura în managementul proiectelor nu este doar un proces de optimizare a fluxurilor de lucru, ci și o filosofie care promovează îmbunătățirea continuă și livrarea de valoare în fiecare etapă a proiectului. Prin aplicarea acestor principii, echipele de proiect pot construi fundația pentru proiecte mai eficiente, mai predictibile și mai de succes.

Poza articol "3M in managementul de proiect" - Top Quality Management

La etapa de scriere a cererii de finanțare pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, aplicarea conceptelor Muda, Muri și Mura poate îmbunătăți eficiența procesului și calitatea documentelor depuse, după cum urmează:

Muda – Eliminarea deșeurilor:

 1. Documentație excesivă:
  Situația: Cererea de finanțare conține documente inutile sau redundante, care nu aduc valoare decât în mod marginal.
  Soluție: Evaluarea critică a fiecărui document inclus, eliminarea celor redundante și concentrarea pe informații esențiale pentru a adăuga valoare cererii.
 2. Așteptare în procesul de aprobare intern:
  Situația: Perioade de așteptare prelungite între etapele de revizuire internă a cererii și semnarea electronică a documentelor.
  Soluție: Stabilirea unor termene clare pentru revizuirea internă, coordonarea strânsă între membrii echipei și eliminarea blocajelor care pot încetini procesul.
 3. Aglomerarea cu informații:
  Situația: Înscrierea de informații care nu sunt solicitate în mod explicit în cererea de finanțare.
  Soluție: O atenție sporită la ghidul de finanțare condiții generale și condiții specifice, furnizarea numai a informațiilor solicitate și evitarea detaliilor inutile.

Muri – Evitarea suprasolicitărilor:

 1. Suprasolicitare a echipei de proiect:
  Situația: Echipa responsabilă de scrierea cererii este suprasolicitată, ceea ce poate duce la erori și scăderea calității.
  Soluție: Distribuirea echilibrată a sarcinilor, implicarea mai multor membri ai echipei și gestionarea eficientă a timpului pentru a evita suprasolicitarea.
 2. Lipsa clarității în obiective:
  Situația: Obiectivele proiectului nu sunt clare, generând confuzie în redactarea cererii de finanțare.
  Soluție: Definirea clară a obiectivelor, discuții detaliate în cadrul echipei pentru a asigura înțelegerea comună și eliminarea ambiguităților.
 3. Constrângeri de timp:
  Situația: Presiunea termenelor limită strânse poate duce la erori și la o cerere de finanțare neadecvată.
  Soluție: Planificarea atentă a etapelor de redactare, stabilirea unui program realist și gestionarea proactivă a timpului pentru a evita constrângerile excesive.

Mura – Reducerea variabilității:

 1. Variabilitate în calitatea informațiilor:
  Situația: Fluctuații în calitatea informațiilor furnizate în cerere.
  Soluție: Implementarea unor standarde clare pentru redactarea cererii, formatare și ghidare continuă a echipei pentru a menține coerența și calitatea informațiilor.
 2. Variabilitate în formatul documentelor:
  Situația: Schimbări frecvente în formatul documentelor atașate cererii, ceea ce poate crea confuzie.
  Soluție: Stabilirea unui format standard, utilizarea unor șabloane clare și comunicarea clară a formatului așteptat pentru a evita variabilitatea în structura documentului.
 3. Variabilitate în efectuarea verificărilor interne:
  Situația: Variabilitate în modul în care echipele interne efectuează verificările de calitate ale documentului.
  Soluție: Stabilirea unor criterii clare de verificare, implementarea unui proces standard și formarea membrilor echipei pentru a reduce variabilitatea în procesul de revizuire internă.

Prin aplicarea acestor exemple practice, se urmărește crearea unei cereri de finanțare eficiente, în concordanță cu principiile Lean, pentru a maximiza șansele de obținere a fondurilor nerambursabile și pentru a asigura o implementare a proiectului cât mai eficientă și de succes.

Dacă v-a captat atenția articolul nostru și sunteți interesați să explorați în profunzime strategiile de optimizare a producției, vă recomandăm să vă înscrieți la cursul online Lean Manufacturing. Pe parcursul acestui curs, organizat de Top Quality Management, veți găsi detalii practice și instrumente eficiente pentru a implementa schimbările discutate în articol și a aduce un plus de eficiență în afacerea dumneavoastră.

Autor: Prof. Dr. Ing. Eugen IRIMIA