Balanced Scorecard

Balanced Scorecard - articol Top Quality Management

BSC (Balanced Scorecard) este un cadru strategic de management care ajută organizațiile să își traducă strategia într-un set comprehensiv de obiective și măsurători echilibrate. Acesta cuprinde patru perspective interconectate – financiară, a clienților, a proceselor interne și a învățării și dezvoltării – care asigură că organizația are o abordare echilibrată a performanței.

De ce se întocmește Balanced Scorecard?

Iată câteva motive pentru care managementul întocmeste, implementează și monitorizează The Balanced Scorecard:

 • Traducerea strategiei în acțiuni concrete: BSC permite organizației să își transpună strategia și obiectivele strategice într-un set adecvat de acțiuni și monitorizări specifice. Aceasta evită situația în care strategiile rămân doar la nivel de document, fără a fi implementate în mod concret în activitățile zilnice ale organizației.
 • Asigurarea unei abordări echilibrate a performanței: BSC oferă o viziune echilibrată asupra performanței organizației, prin cuprinderea a patru perspective interconectate: financiară, a clienților, a proceselor interne și a învățării și dezvoltării. Această abordare holistică asigură că organizația ia în considerare atât performanța financiară pe termen scurt, cât și elementele care contribuie la succesul pe termen lung.
 • Orientarea către rezultatele dorite: BSC se concentrează pe măsurarea rezultatelor și impactului, nu doar pe activități sau output-uri. Prin definirea unor măsurători clare și specifice, organizația poate evalua în mod obiectiv dacă atinge sau nu obiectivele strategice.
 • Îmbunătățirea comunicării și alinierii în organizație: BSC facilitează comunicarea clară a strategiei și obiectivelor către toți angajații și către toate structurile din organizație. Astfel, fiecare structră organizațională știe exact ce rol are în atingerea obiectivelor strategice și se poate alinia corespunzător.
 • Facilitarea luării de decizii fundamentate: BSC oferă date și informații obiective pentru luarea de decizii întemeiate pe monitorizări și evaluări ale perfermanței. Acestea ajută managementul să identifice domeniile care necesită îmbunătățiri și să aloce resursele adecvate pentru a atinge obiectivele strategice.
 • Creșterea flexibilității și adaptabilității organizației: Prin monitorizarea continuă a performanței și ajustarea BSC în funcție de schimbările din mediul de afaceri, organizația devine mai flexibilă și adaptabilă la provocările și oportunitățile în curs de dezvoltare.

Prin întocmirea și utilizarea BSC, organizațiile pot beneficia de o abordare strategică mai eficientă și eficace, care ajută la atingerea obiectivelor stabilite și la succes pe termen lung.

Cum se elaborează The Balanced Scorecard?

 • Etapa 1: Definirea strategiei și obiectivelor organizației:
  • Identificați și clarificați misiunea, viziunea și valorile organizației.
  • Stabiliți obiectivele strategice și obiectivele specifice pe termen scurt și lung. Aceste obiective ar trebui să fie SMART – specifice, măsurabile, atingibile, relevante și temporar definite.
  • Asigurați-vă că obiectivele sunt aliniate cu misiunea și viziunea organizației și că reflectă direcția strategică dorită.
 • Etapa 2: Identificarea indicatorilor cheie de performanță (KPI-uri) și a modului de măsurare a acestora:
  • Pentru fiecare obiectiv identificat, determinați indicatorii care vor reflecta performanța în atingerea acestuia.
  • Asigurați-vă că indicatorii sunt relevanți, măsurabili, și pot oferi date obiective pentru evaluare.
  • Dintre indicatorii stabiliți, selectați KPI-urile care reprezintă indicatorii esențiali pentru atingerea obiectivelor strategice ale organizației. În timp ce KPI-urile sunt esențiale și se concentrează pe aspectele cheie pentru atingerea obiectivelor, indicatorii de performanță pot acoperi o gamă mai largă de aspecte și pot fi utilizate pentru monitorizarea generală a performanței organizaționale.
  • Utilizați KPI-uri SMART pentru a asigura că acestea sunt Specific, Măsurabile, Atingibile, Relevante și Temporar definite.
 • Etapa 3: Stabilirea țintelor și a inițiativelor strategice:
  • Pentru fiecare obiectiv și KPI identificat, stabiliți ținte specifice pe care organizația dorește să le atingă într-un anumit interval de timp.
  • Dezvoltați planuri de acțiune care vor contribui la atingerea acestor ținte.
  • Asigurați-vă că planurile de acțiune sunt viabile și sprijină obiectivele strategice ale organizației.
 • Etapa 4: Crearea Balanced Scorecard Map (Hartă BSC):
  • Organizați KPI-urile, țintele și planurile de acțiune într-o hartă BSC care prezintă relațiile dintre perspectivele financiare, a clienților, a proceselor interne și a învățării și dezvoltării.
  • Elaborați Balanced Scorecard Map sub forma unei reprezentări arborescente sau sub formă de matrice.
  • Actualizați și ajustați harta pe măsură ce organizația evoluează și își adaptează strategia.
  • Prin utilizarea unei hărți BSC, organizația poate obține o înțelegere mai clară a legăturilor între obiective și KPI-uri și poate asigura că toate eforturile și resursele sunt aliniate într-un mod coerent pentru a-și atinge strategia pe termen lung.
 • Etapa 5: Implementarea și comunicarea BSC:
  • Asigurați-vă că BSC este implementat în cadrul organizației și că fiecare compartiment și nivel al organizației este implicat și are responsabilități clare în privința obiectivelor și KPI-urilor.
  • Comunicați BSC în organizație pentru a asigura înțelegerea și angajamentul tuturor angajaților în atingerea strategiei și obiectivelor stabilite.
 • Etapa 6: Monitorizarea și ajustarea BSC:
  • Implementarea BSC trebuie să fie un proces continuu de monitorizare și evaluare a performanței.
  • În funcție de rezultatele obținute și feedback-ul primit, revizuiți BSC pentru a asigura că este în continuare aliniat cu nevoile și schimbările organizației.

Realizarea cu succes a BSC implică angajamentul deplin al conducerii și al tuturor angajaților, comunicarea eficientă și o abordare strategică coerentă pentru a asigura că organizația se dezvoltă și își atinge obiectivele în mod sustenabil.

Dacă dorești să-ți aprofundezi cunoștințele și să devii expert în managementul performanței și utilizarea KPI-urilor (indicatori cheie de performanță), îți recomandăm să urmezi cursul nostru autorizat, „Managementul Performanței – KPI, Indicatori Cheie de Performanță„. Acest curs exhaustiv îți va dezvălui secretele evaluării și optimizării performanței organizaționale, oferindu-ți instrumentele esențiale pentru luarea deciziilor strategice informate.