ISO 9001 vs SCIM

ISO 9001:2015 Vs cerințele OSGG 600/2018 - Articol Top Quality Management

ISO 9001:2015 vs. cerințele OSGG 600/2018

Aspecte comune:

1. Managementul și controlul intern

Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018, acordă o importanță deosebită managementului și controlului intern pentru asigurarea eficienței, eficacității și conformității activităților organizaționale. Managementul este responsabil pentru planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților organizației, inclusiv prin stabilirea politicilor, proceselor, procedurilor și a sistemelor de control intern pentru a atinge obiectivele stabilite.

2. Identificarea și gestionarea riscurilor

Ambele documente încurajează identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor pentru a preveni sau reduce impactul evenimentelor negative și pentru a exploata oportunitățile într-un mod controlat și planificat. Riscurile pot fi legate de calitate, procese, reglementări, resurse umane, tehnologie etc.

3. Planificare și responsabilități

Atât ISO 9001:2015, cât și OSGG 600/2018, solicită planificarea adecvată și definirea clară a responsabilităților în cadrul organizației pentru a asigura implementarea efectivă a standardelor și regulamentelor. Planificarea eficientă este fundamentul pentru atingerea obiectivelor și pentru evitarea problemelor.

4. Monitorizare și revizuire

Ambele seturi de cerințe impun monitorizarea periodică și revizuirea performanțelor și rezultatelor pentru a evalua eficacitatea măsurilor luate, a identifica neregularități sau oportunități de îmbunătățire și a asigura că se ating obiectivele stabilite.

Diferențe:

1. Domeniu de aplicare

ISO 9001:2015 este un standard internațional aplicabil în toate industriile și tipurile de organizații, atât publice, cât și private. Acesta se axează pe managementul calității produselor și serviciilor și satisfacția clienților. Pe de altă parte, OSGG 600/2018 este o reglementare legală specifică pentru controlul intern managerial în entitățile publice din România și se axează pe atingerea obiectivelor organizaționale în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

2. Focusul principal

ISO 9001:2015 se concentrează pe gestionarea calității produselor și serviciilor și îmbunătățirea continuă a acestora, cu accent pe satisfacția clienților. În schimb, OSGG 600/2018 se concentrează pe gestionarea controlului intern managerial la entitățile publice, asigurând o guvernare eficientă și conformă cu obiectivele.

3. Conformitate legală

OSGG 600/2018 include cerințe specifice pentru conformitatea cu legislația și regulamentele aplicabile în entitățile publice din România, în special cele legate de controlul intern managerial. ISO 9001:2015 nu conține cerințe specifice legate de acest aspect.

4. Caracter juridic

OSGG 600/2018 are caracter legal, fiind obligatoriu pentru entitățile publice. În schimb, ISO 9001:2015 nu are un caracter juridic și este o alegere voluntară pentru organizații, fie ele publice sau private.

În concluzie, deși există asemănări în abordarea managementului și controlului intern, ISO 9001:2015 și OSGG 600/2018 sunt documente cu domenii de aplicare diferite. ISO 9001:2015 se concentrează pe managementul calității produselor și serviciilor, indiferent de industrie sau sector, în timp ce OSGG 600/2018 abordează specific controlul intern managerial la entitățile publice din România.

Pentru cei interesați să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul managementului calității, controlului intern managerial și gestionării riscurilor, Top Quality Management vă pune la dispoziție următoarele cursuri: Control intern managerial și managementul riscului în entități publice și Auditor în domeniul calității.